سرطان_اصلاحات (۵۳۷ تصویر)

🔴ژنرالهای پیر دولت هم برای تخریب گری به میدان آمدند⏪زنگنه: ب...

🔴ژنرالهای پیر دولت هم برای تخریب گری به میدان آمدند⏪زنگنه: ب...

رسانه های دشمن

رسانه های دشمن

🔺 اگه غربگدا ندیدین، الان ببینین👆نمونه کامل یه رسانه غرب لیس...
۱

🔺 اگه غربگدا ندیدین، الان ببینین👆نمونه کامل یه رسانه غرب لیس...

آیا حجت بر روغن فکران تمام نشد.🔴فرانسه ازدواج با #محارم رو ق...

آیا حجت بر روغن فکران تمام نشد.🔴فرانسه ازدواج با #محارم رو ق...

طاغوت طاغوت است چه تاچ به سر چه عمامه بسرپ؛ن:طاغوت تاج به سر...

طاغوت طاغوت است چه تاچ به سر چه عمامه بسرپ؛ن:طاغوت تاج به سر...

منطقِ بده بره! هسته‌ای رو بده بره، موشک رو بده بره، منطقه رو...

منطقِ بده بره! هسته‌ای رو بده بره، موشک رو بده بره، منطقه رو...

🔴 مسئولین نهادهای امنیتی؛ از این توییت چه میفهمید❓🔺️حسام الد...

🔴 مسئولین نهادهای امنیتی؛ از این توییت چه میفهمید❓🔺️حسام الد...

قسمت سوم📌یک نمونه از شارلاتان بازی رسانه ای :🔹‏در مورد کاوشگ...

قسمت سوم📌یک نمونه از شارلاتان بازی رسانه ای :🔹‏در مورد کاوشگ...

قسمت دوم📌یک نمونه از شارلاتان بازی رسانه ای :🔹‏در مورد کاوشگ...

قسمت دوم📌یک نمونه از شارلاتان بازی رسانه ای :🔹‏در مورد کاوشگ...

قسمت اول 📌یک نمونه از شارلاتان بازی رسانه ای :🔹‏در مورد کاوش...
۱

قسمت اول 📌یک نمونه از شارلاتان بازی رسانه ای :🔹‏در مورد کاوش...

🔺معاون حقوقی دولت که گویا حقوقدان است! پیشنهاد داده برای نظا...

🔺معاون حقوقی دولت که گویا حقوقدان است! پیشنهاد داده برای نظا...

📸 #کامیل_احمدی، مجرم دو تابعیتی که در قالب پژوهشگر در سالهای...

📸 #کامیل_احمدی، مجرم دو تابعیتی که در قالب پژوهشگر در سالهای...

واکسن روسی در شبکه های ماهواره ای#کرونا #آمریکا #مجلس #سلبری...
۱

واکسن روسی در شبکه های ماهواره ای#کرونا #آمریکا #مجلس #سلبری...

🔴این هم یکی دیگر از هموطنان خارج نشین،که خب، حجاب هم نداره، ...

🔴این هم یکی دیگر از هموطنان خارج نشین،که خب، حجاب هم نداره، ...

خباثت جریان تحریف همچنان ادامه دارد

خباثت جریان تحریف همچنان ادامه دارد

تاجزاده کذاب

تاجزاده کذاب

شهید بهشتی
۱

شهید بهشتی

عصبانیت روحانی

عصبانیت روحانی

به همممممممت دولت تدبیر و امیدموز شد کیلیویی پنجاه هزار توما...

به همممممممت دولت تدبیر و امیدموز شد کیلیویی پنجاه هزار توما...