سردارسلیمانی (۱۲۰ تصویر)

به سفر رفتی و..... 😔😔😔💔💔🖤🖤#سرداردلها #سردارسلیمانی 🖤 #تکست_ن...
۳

به سفر رفتی و..... 😔😔😔💔💔🖤🖤#سرداردلها #سردارسلیمانی 🖤 #تکست_ن...

رستم شخصیتی اسطوره ای، پهلوان ایران و مدافع بلامنازع آن است ...

رستم شخصیتی اسطوره ای، پهلوان ایران و مدافع بلامنازع آن است ...

#فاطمیه#سردارسلیمانی#شهادت

#فاطمیه#سردارسلیمانی#شهادت

شهید سلیمانی

شهید سلیمانی

سرباز انقلاب ،امشب میزبان عمار انقلاب شد.#باز_آی#هوایت_تا_شه...

سرباز انقلاب ،امشب میزبان عمار انقلاب شد.#باز_آی#هوایت_تا_شه...

🚩 خون سردار ایرانی و سردار عراقی در هم آمیخت تا نشان دهند اس...

🚩 خون سردار ایرانی و سردار عراقی در هم آمیخت تا نشان دهند اس...

این اشک‌ها رازِ شهادت بود...⚘🌷💔😢😢😭😭#شهدا #شهیدسلیمانی #شهید ...
۲

این اشک‌ها رازِ شهادت بود...⚘🌷💔😢😢😭😭#شهدا #شهیدسلیمانی #شهید ...

#شهدا #شهیدسلیمانی #سردارسلیمانی #قاسم_سلیمانی #عشق #عاشقانه

#شهدا #شهیدسلیمانی #سردارسلیمانی #قاسم_سلیمانی #عشق #عاشقانه

در یک شب سرد زمستانی دنیای ما را آتش زدید؛ دنیای شما تا ابد ...
۲

در یک شب سرد زمستانی دنیای ما را آتش زدید؛ دنیای شما تا ابد ...

💢مردمی که قدر مسلم را نمیدانند یقینا حسین ابن‌ علی علیه السل...

💢مردمی که قدر مسلم را نمیدانند یقینا حسین ابن‌ علی علیه السل...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

🌺سردار 🌺#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پر...

#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پرچم #شهید...

#سردارسلیمانی #قهرمان #ایران #ملت #ایرانی #ایران #پرچم #شهید...

🌺سردار 🌺امر به معروف و نهی از منکر واجبه، ولی باید حواسمون ب...

🌺سردار 🌺امر به معروف و نهی از منکر واجبه، ولی باید حواسمون ب...