سرخوشی (۶ تصویر)

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫توو #زندگی منتعداد دفعه‌هایی که #دلم #شکست و #...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫توو #زندگی منتعداد دفعه‌هایی که #دلم #شکست و #...

:japanese_symbol_for_beginner::japanese_symbol_for_beginner:...
۲

:japanese_symbol_for_beginner::japanese_symbol_for_beginner:...

دلم کمی کودکی می‌خواهد...از همان روزهایی که زندگی رنگ و بوی ...

دلم کمی کودکی می‌خواهد...از همان روزهایی که زندگی رنگ و بوی ...

آیا می دانید با خندیدن ساده چه چیزی را بدست می آورید؟۱- #خند...

آیا می دانید با خندیدن ساده چه چیزی را بدست می آورید؟۱- #خند...

سالتون پر شادی...من صادقانه روز #تولدم #بغض میکنم...وقتی تو ...
۴

سالتون پر شادی...من صادقانه روز #تولدم #بغض میکنم...وقتی تو ...