سربازان‌رهبر (۱ تصویر)

«سنصلی فی القدس ان‌شاءالله»متن قاب پشت صحنه سخنرانی مهم رهبر...

«سنصلی فی القدس ان‌شاءالله»متن قاب پشت صحنه سخنرانی مهم رهبر...

digikala