سرای_سلامت (۱ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدلَهُمْ دارُ السَّلامِ عِن...
۱

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدلَهُمْ دارُ السَّلامِ عِن...