سخن_زیبا (۱۶۲ تصویر)

آدم‌ها خسته که شدند؛ بی‌صداتر از همیشه می‌روند!احساسشان را ب...

آدم‌ها خسته که شدند؛ بی‌صداتر از همیشه می‌روند!احساسشان را ب...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸          https://t.me/joincha...
۱

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸 https://t.me/joincha...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸          https://t.me/joincha...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸 https://t.me/joincha...

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...
۴

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

آیا تاکنون به این موضوع جدی فکر کرده‌اید که اگر روزی از خودت...

آیا تاکنون به این موضوع جدی فکر کرده‌اید که اگر روزی از خودت...

روزگار به من آموخت:🎀چیزی را به دست نخواهم آورد مگر اینکه چیز...

روزگار به من آموخت:🎀چیزی را به دست نخواهم آورد مگر اینکه چیز...

قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنی...

قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنی...

ضعیـفه نبوده‌ایم...اگر سال‌ها دیدیم و دیده نشدیم؛اگر سال‌ها ...

ضعیـفه نبوده‌ایم...اگر سال‌ها دیدیم و دیده نشدیم؛اگر سال‌ها ...

منم آن زنی که تمام کشتی‌هادر او غرق گشته و تنهایش گذاشتندو آ...
۴

منم آن زنی که تمام کشتی‌هادر او غرق گشته و تنهایش گذاشتندو آ...

خدایا خوش به حالت...در آن بالاها نشسته‌ای نه عزیزی از دست دا...

خدایا خوش به حالت...در آن بالاها نشسته‌ای نه عزیزی از دست دا...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

مایکل جردن وقتی از تیم بسکتبال مدرسه کنار گذاشته شد، به خانه...
۲

مایکل جردن وقتی از تیم بسکتبال مدرسه کنار گذاشته شد، به خانه...

@MehrBanooo_2018درددل‌هایت را به هیچ کس نگو!زیرا یاد می‌گیرن...

@MehrBanooo_2018درددل‌هایت را به هیچ کس نگو!زیرا یاد می‌گیرن...

@MehrBanooo_2018هرگز برای کسی که باید باشید، دیر نیست! #عکس_...

@MehrBanooo_2018هرگز برای کسی که باید باشید، دیر نیست! #عکس_...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

خسته‌ام...گاهی باید رفت...باید نسخه فاصله گرفتن را برایِ خود...
۲

خسته‌ام...گاهی باید رفت...باید نسخه فاصله گرفتن را برایِ خود...

digikala