سخن_بزرگان (۱۰۹۷ تصویر)

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنیدمجالی برای شمارش نداشته...

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنیدمجالی برای شمارش نداشته...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

‌بخواین یا نخواین این یه واقعیته محضه👌‌‌‌

‌بخواین یا نخواین این یه واقعیته محضه👌‌‌‌

امن‌ ترین جای دنیا برای پول نگهداشتنسوتين ۶۵ به پایینهکسی رغ...

امن‌ ترین جای دنیا برای پول نگهداشتنسوتين ۶۵ به پایینهکسی رغ...

#سخن_بزرگان-جوانی‌‌ را در بـرز‌خ‌ دیدم‌ که میگفت:به برزخ‌ بی...

#سخن_بزرگان-جوانی‌‌ را در بـرز‌خ‌ دیدم‌ که میگفت:به برزخ‌ بی...

وقت طلاست ..پس آنراصرف کسایی که نمیدن نکنید!جانی سینز #سخن_ب...
۴

وقت طلاست ..پس آنراصرف کسایی که نمیدن نکنید!جانی سینز #سخن_ب...

#کپشن👇👇👇👇*🥀﷽‌🥀📚 #متن📄💕📚 #سخن_بزرگان😄" لطفا لبخند بزنید"🚘دختر...
۲

#کپشن👇👇👇👇*🥀﷽‌🥀📚 #متن📄💕📚 #سخن_بزرگان😄" لطفا لبخند بزنید"🚘دختر...