سخن (۱۱۴۴ تصویر)

#عکس_نوشته #سخن #خاموشی #هنری #خاص #بینظیر

#عکس_نوشته #سخن #خاموشی #هنری #خاص #بینظیر

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی
۴

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی

نویسنده امین اقاسی زاده.این کتاب رو نخونی بزرگترین ضرر زندگیتو کردی

نویسنده امین اقاسی زاده.این کتاب رو نخونی بزرگترین ضرر زندگیتو کردی