سخته (۶۶ تصویر)

#خیلی #سخته
۸

#خیلی #سخته

#سخته.؟#آره‌سخته
۳

#سخته.؟#آره‌سخته

#زندگی_کردن_با_حسادت .... خیلی #سختهمثل این می مونه که ...#ج...

#زندگی_کردن_با_حسادت .... خیلی #سختهمثل این می مونه که ...#ج...

زندگی بی تو برام زندگی نیست داداشی… من و تنهایی و غم… خیلی س...
۳

زندگی بی تو برام زندگی نیست داداشی… من و تنهایی و غم… خیلی س...

خیلی از ما آدما کم‌ کم یاد می گیریمباید با #احساساتمون چیکار...

خیلی از ما آدما کم‌ کم یاد می گیریمباید با #احساساتمون چیکار...

خیلی از ما آدما کم‌ کم یاد می گیریمباید با #احساساتمون چیکار...
۷

خیلی از ما آدما کم‌ کم یاد می گیریمباید با #احساساتمون چیکار...