سحر_رستگار (۲۹۱ تصویر)

پدرانمان داریوش گوش میکردند!ما عکس های پروفایلمان را تند تند...
۲

پدرانمان داریوش گوش میکردند!ما عکس های پروفایلمان را تند تند...

یک روز هم یکی میاید که مرا برای خودم بخواهد که قلقم را بلد  ...
۳

یک روز هم یکی میاید که مرا برای خودم بخواهد که قلقم را بلد ...

💫یک وقت‌هایی باید "دوستت دارم"هایی که در گلویت مانده را قورت...

💫یک وقت‌هایی باید "دوستت دارم"هایی که در گلویت مانده را قورت...

دختردار که شدید روزی هزار بار در گوشش آهنگِ "یه دختر دارم شا...
۱۲

دختردار که شدید روزی هزار بار در گوشش آهنگِ "یه دختر دارم شا...

#کپشن 👌🏻. همیشه در رابطه یک نفر شروع کننده است.شروع میکند به...

#کپشن 👌🏻. همیشه در رابطه یک نفر شروع کننده است.شروع میکند به...

#بخونید:) فکرش را بکن من باشم و تو باشی دختر کوچکِ شیرین زبا...
۱۵

#بخونید:) فکرش را بکن من باشم و تو باشی دختر کوچکِ شیرین زبا...

♥️🌿خبر خوب این است که روزی کسی می‌آید...در میان روزهای خاکست...
۲

♥️🌿خبر خوب این است که روزی کسی می‌آید...در میان روزهای خاکست...

خواسته ی زیادی نبود اینکه  سرمان روی یک بالشت باشد و شبمان ر...

خواسته ی زیادی نبود اینکه سرمان روی یک بالشت باشد و شبمان ر...

خبر خوب این است که روزی کسی می‌آید...در میان روزهای خاکستری‌...
۱۶

خبر خوب این است که روزی کسی می‌آید...در میان روزهای خاکستری‌...

صبح بخیر هایت طوفانی به پا میکرد در دلم تمام روزم را به نامت...

صبح بخیر هایت طوفانی به پا میکرد در دلم تمام روزم را به نامت...

میچسبد در این بهارکنارِ این شکوفه هاکنارِ باران های بی قرار ...
۱۹

میچسبد در این بهارکنارِ این شکوفه هاکنارِ باران های بی قرار ...

🌸🍃بعضی شب ها باید حافظه ی دلمان را خالی کنیم از آن هایی که ه...

🌸🍃بعضی شب ها باید حافظه ی دلمان را خالی کنیم از آن هایی که ه...