سحر (۲۹۷۸ تصویر)

ای وای از دلم انگاری خودم با دسته خودم باید نابودش کنم
۱۴

ای وای از دلم انگاری خودم با دسته خودم باید نابودش کنم

دیدی که خون ناحق پروانه ؛ شمع راچندان امان نداد که شب را سحر...
۱۲

دیدی که خون ناحق پروانه ؛ شمع راچندان امان نداد که شب را سحر...

حیف واقعا بعضی ها لیاقتشو ندارن ..احساساتِ صادقانه‌اتونو جمع...
۳

حیف واقعا بعضی ها لیاقتشو ندارن ..احساساتِ صادقانه‌اتونو جمع...

موری نمیگی مامه دلمون میخواد اخع؟!      کی پیشی دوس؟🌙🧡🧡🧡🧡 کا...
۲

موری نمیگی مامه دلمون میخواد اخع؟! کی پیشی دوس؟🌙🧡🧡🧡🧡 کا...

#سحر #پروفایل_اسمی😍❅•| عَڪسِ پٌروفٰایل |•❅👩 @Porofayl_Shyk 👱...
۰

#سحر #پروفایل_اسمی😍❅•| عَڪسِ پٌروفٰایل |•❅👩 @Porofayl_Shyk 👱...

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۱

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۱

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۰

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر
۳

#عکس نوشته #خاص #عاشقانه #سحر #بیادتم پدر