سجده (۱۳۳ تصویر)

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀••••😇بــه #خــدا#سجده کردی که #عزیز شدی😍...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀••••😇بــه #خــدا#سجده کردی که #عزیز شدی😍...

📚 جا به جا گفتن ذکر رکوع و سجده💠 سؤال: اگر #ذکرهای_رکوع و #س...

📚 جا به جا گفتن ذکر رکوع و سجده💠 سؤال: اگر #ذکرهای_رکوع و #س...

🌸 دستورالعملی از علامه حسن زاده آملی حفظه الله🌺 هر چه دادن د...
۲

🌸 دستورالعملی از علامه حسن زاده آملی حفظه الله🌺 هر چه دادن د...

دید در معرضِ #تهدیــد #دل و #دینش رارفـت با #مرگِ خود احیا ک...
۳

دید در معرضِ #تهدیــد #دل و #دینش رارفـت با #مرگِ خود احیا ک...

علی یوسفی

علی یوسفی

📚 وضو و نماز با وجود ناخن بلند💠 سؤال: آیا #وضو گرفتن و #نماز...
۱

📚 وضو و نماز با وجود ناخن بلند💠 سؤال: آیا #وضو گرفتن و #نماز...

دیوانگی
۲

دیوانگی

احکام نماز

احکام نماز

نماز
۱

نماز

به وقت نماز ظهر
۱

به وقت نماز ظهر

📚 عدم دسترسی به مهر هنگام نماز💠 سؤال: اگر به هر دلیل هنگام ن...
۱

📚 عدم دسترسی به مهر هنگام نماز💠 سؤال: اگر به هر دلیل هنگام ن...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﺪﺍﯼ من!ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﺪﺍﯼ من!ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ...

☀️ #حدیث_قدسی💚 #خداوند تبارک و تعالی میفرماید:🌺ای کسی که #وص...

☀️ #حدیث_قدسی💚 #خداوند تبارک و تعالی میفرماید:🌺ای کسی که #وص...

رسول خدا (ص):‌🌸زیاد #سجده کن؛ زیرا همچنان که باد، برگ درختان...

رسول خدا (ص):‌🌸زیاد #سجده کن؛ زیرا همچنان که باد، برگ درختان...

امام علی علیه السلام:هیچ عملی نزد خداوند، محبوب تر از نماز ن...

امام علی علیه السلام:هیچ عملی نزد خداوند، محبوب تر از نماز ن...

این کتاب راهنمای پرهیزکاران است. آنان که به غیب ایمان آورده ...

این کتاب راهنمای پرهیزکاران است. آنان که به غیب ایمان آورده ...

#شهید #قاسم_سلیمانی #سجده :glowing_star::glowing_star::glowi...

#شهید #قاسم_سلیمانی #سجده :glowing_star::glowing_star::glowi...

digikala