سجاد_سامانی (۳۱۹ تصویر)

‌‌سفر می‌کردی و کار تو را دشوار می‌کردمکه چون ابر بهاری گریۀ...
۵

‌‌سفر می‌کردی و کار تو را دشوار می‌کردمکه چون ابر بهاری گریۀ...

ابری که می‌گذشت به آهنگ گریه گفتدنیا مکان ماندن ما نیست، بگذ...

ابری که می‌گذشت به آهنگ گریه گفتدنیا مکان ماندن ما نیست، بگذ...

پرواز با رقیب اگر فرصتی گذاشتروزی به آشیانه‌ی من هم سری بزن ...

پرواز با رقیب اگر فرصتی گذاشتروزی به آشیانه‌ی من هم سری بزن ...

دردیست در دلم که دوایش نگاه توستدردا که درد هست و دوا نیست ب...

دردیست در دلم که دوایش نگاه توستدردا که درد هست و دوا نیست ب...

من در پی تو هستم و مردم پی بهشتایمان شهر کفر مرا در می آورد....
۱۱

من در پی تو هستم و مردم پی بهشتایمان شهر کفر مرا در می آورد....

بايد تـــــو را هميشه بــــه دقت نگاه كرديعني نه سرسری، سر ف...
۱۴

بايد تـــــو را هميشه بــــه دقت نگاه كرديعني نه سرسری، سر ف...

من در پی تو هستم و مردم پی بهشتایمان شهر کفر مرا در می آورد....
۲

من در پی تو هستم و مردم پی بهشتایمان شهر کفر مرا در می آورد....

من از غمِ تو غزل می‌سرایم و آن راتو عاشقانه به گوش رقیب می‌خ...

من از غمِ تو غزل می‌سرایم و آن راتو عاشقانه به گوش رقیب می‌خ...

زبان حال دلم را  کسی نمی فهمد ...کتیبه های ترک خورده  خواندن...
۴

زبان حال دلم را کسی نمی فهمد ...کتیبه های ترک خورده خواندن...

‌گفتم ای دوست، تو هم گاه به یادم بودی؟ گفت من نام تو را نیز ...
۲

‌گفتم ای دوست، تو هم گاه به یادم بودی؟ گفت من نام تو را نیز ...

ماهی تنهای تنگم...کاش دست سرنوشتبرکه ای کوچک به من میداددریا...
۱

ماهی تنهای تنگم...کاش دست سرنوشتبرکه ای کوچک به من میداددریا...

در کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز،ظاهرا معنی برگردنمی دانی چی...
۲

در کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز،ظاهرا معنی برگردنمی دانی چی...

عاشقت بودم و این را به هزاران ترفندسعی کردم که بفهمانم و فهم...
۱

عاشقت بودم و این را به هزاران ترفندسعی کردم که بفهمانم و فهم...

سفر می‌کردی و کار تو را دشوار می‌کردم که چون ابر بهاری گریۀ ...

سفر می‌کردی و کار تو را دشوار می‌کردم که چون ابر بهاری گریۀ ...

پریشان است گیسویی در این باد و پریشان‌ترمسلمانی که می‌خواهد ...

پریشان است گیسویی در این باد و پریشان‌ترمسلمانی که می‌خواهد ...

دوستت دارم ولی با دوستانت دشمنی
۴

دوستت دارم ولی با دوستانت دشمنی

من كه خاكستر شدم اما تو هنگام وداع... كاش قدري بر لبانت آه ح...

من كه خاكستر شدم اما تو هنگام وداع... كاش قدري بر لبانت آه ح...

گفتم: ای دوست...تو هم گاه به یادَم بودی؟!گفت: من‌ نامِ تو را...

گفتم: ای دوست...تو هم گاه به یادَم بودی؟!گفت: من‌ نامِ تو را...