سبز_و_بنفش_نداره_فتنه_ادامه_داره (۷ تصویر)

:up-pointing_red_triangle:فتنه ی بزرگتری در راه است...؟!...#...

:up-pointing_red_triangle:فتنه ی بزرگتری در راه است...؟!...#...

به نام خداپرده اول!عصر تاسوعای سال 61 هجریابن سعد ملعون خطاب...
۲

به نام خداپرده اول!عصر تاسوعای سال 61 هجریابن سعد ملعون خطاب...

به نام خداپرده اول!عصر تاسوعای سال 61 هجریابن سعد ملعون خطاب...
۹

به نام خداپرده اول!عصر تاسوعای سال 61 هجریابن سعد ملعون خطاب...

حتما بخونین ...سکناس با رنگ #بنفش و #سبز و آرم پرنده آزادی!!...
۶

حتما بخونین ...سکناس با رنگ #بنفش و #سبز و آرم پرنده آزادی!!...

#شهید_محمدهادی_ذوالفقاری#مدافع_حرم#فتنه#جنبش_سبز#فتنه_سبز#خا...

#شهید_محمدهادی_ذوالفقاری#مدافع_حرم#فتنه#جنبش_سبز#فتنه_سبز#خا...

#شهید_رسول_خلیلی#مدافع_حرم#فتنه#جنبش_سبز#فتنه_سبز#خاتمی#هاشم...
۱

#شهید_رسول_خلیلی#مدافع_حرم#فتنه#جنبش_سبز#فتنه_سبز#خاتمی#هاشم...

❌❌❌❌❌❌❌اسکناس با رنگ #بنفش و #سبز و آرم پرنده آزادی!!!***در ...
۲۴

❌❌❌❌❌❌❌اسکناس با رنگ #بنفش و #سبز و آرم پرنده آزادی!!!***در ...