نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سایه_دوست (۱ تصویر)

✍ گلهایی که نیاز به #نور_مستقیم دارند👇 #بخون حسن یوسف، هویا، بنفشه آفریقایی، سوسن گرمسیری، کراسولا، کاکتوس ها و ساکولنت ها، بگونیا، موسی در گهواره، گندمی،شفلرا،بنجامین... ✍ گلهایی که نیاز به #نور_غیرمستقیم دارند👇 اسپاتی فیلوم، ...

✍ گلهایی که نیاز به #نور_مستقیم دارند👇 #بخون حسن یوسف، هویا، بنفشه آفریقایی، سوسن گرمسیری، کراسولا، کاکتوس ها و ساکولنت ها، بگونیا، موسی در گهواره، گندمی،شفلرا،بنجامین... ✍ گلهایی که نیاز به #نور_غیرمستقیم دارند👇 اسپاتی فیلوم، برگ بیدی، دیفن باخیا، لیندا، کاج مطبق،آگلونما.... ✍ گلهای #سایه_دوست که بفاصله چند متری پنجره ...

۱۴ دی 1398
6K