ساکت (۴۰ تصویر)

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀🔴می دونید طبق #احادیث یکی از کسانی که در...
۱

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀🔴می دونید طبق #احادیث یکی از کسانی که در...

هر لحظهحالت #تهوع بیشترنسبت به #موجودات و #زباله‌های این دنی...

هر لحظهحالت #تهوع بیشترنسبت به #موجودات و #زباله‌های این دنی...

:heavy_large_circle:️ مُرده خواری مدرن!:down-pointing_red_tr...

:heavy_large_circle:️ مُرده خواری مدرن!:down-pointing_red_tr...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#برشی_از_یک_کتاب :books:یا #باهم قدم میزدیم. دست در دست. #سا...
عکس بلند

#برشی_از_یک_کتاب :books:یا #باهم قدم میزدیم. دست در دست. #سا...

وظیفه ما در قبال #واجب_فراموش_شده::white_left_pointing_backh...
۱

وظیفه ما در قبال #واجب_فراموش_شده::white_left_pointing_backh...

:large_blue_circle: خانم #مهناز_افشار.. #سواد_رسانه یعنی تا ...

:large_blue_circle: خانم #مهناز_افشار.. #سواد_رسانه یعنی تا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#ساکت وماکو کلام وانی بالسکته #حرتساکت #وعایفنی اموتوانته یم...

#ساکت وماکو کلام وانی بالسکته #حرتساکت #وعایفنی اموتوانته یم...

نظر من درباره شعبده بازی دیشب در عصر جدید:white_down_pointin...
۱۷

نظر من درباره شعبده بازی دیشب در عصر جدید:white_down_pointin...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤چقدر خوبه گاهی #دلامون اونقدر #کوچیک باشه که جز ی...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤چقدر خوبه گاهی #دلامون اونقدر #کوچیک باشه که جز ی...

#مکالمه دو #جنین در شکم #مادر: ⇩اولی: تو به زندگی بعد #زایما...
۶

#مکالمه دو #جنین در شکم #مادر: ⇩اولی: تو به زندگی بعد #زایما...

هرگز #آرزو نکرده امیک #ستاره درسراب آسمان شومیا چو #روح برگز...
عکس بلند

هرگز #آرزو نکرده امیک #ستاره درسراب آسمان شومیا چو #روح برگز...

گاهی باید #ساکت شوید، #غرورتان را ببلعید و بپذیرید که #اشتبا...
عکس بلند

گاهی باید #ساکت شوید، #غرورتان را ببلعید و بپذیرید که #اشتبا...

هر آدمی توی زندگی #یک_نفر_بخصوص را می خواهد#یک_نفر که بی قید...
۸

هر آدمی توی زندگی #یک_نفر_بخصوص را می خواهد#یک_نفر که بی قید...

#چشم هارا جدی بگیریم !چشم ها داستان های زیادی برای گفتن دارن...
۱۶

#چشم هارا جدی بگیریم !چشم ها داستان های زیادی برای گفتن دارن...