سامرا (۲۴۱۹ تصویر)

شهادت امام سجاد ع

شهادت امام سجاد ع

#دل_بی_تاب_اومده_چشم_پر_از_آب_اومده| #سید_مجید_بنی_فاطمه.#نو...
۲

#دل_بی_تاب_اومده_چشم_پر_از_آب_اومده| #سید_مجید_بنی_فاطمه.#نو...

یکی از نخبه های نظامی ایران
۱

یکی از نخبه های نظامی ایران

غربت شهید مرتضی حسین پور
۵

غربت شهید مرتضی حسین پور

🍃تو آمدی .تو آمدی و #صریا نبض طراوت گرفت .تو آمدی ، #نیمه_ذی...

🍃تو آمدی .تو آمدی و #صریا نبض طراوت گرفت .تو آمدی ، #نیمه_ذی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

🍃سامرا و کوچه های ساکتش، حرم و غربتش ، #سرداب مقدس و امام غا...

🍃سامرا و کوچه های ساکتش، حرم و غربتش ، #سرداب مقدس و امام غا...

از #خرمشهر تا #سامرا با #حاج قاسمسردار شریعتی: 🔹در عملیات آز...

از #خرمشهر تا #سامرا با #حاج قاسمسردار شریعتی: 🔹در عملیات آز...

بسم رب الشهدا و الصدیقینسلام لاله خونین….سلام همراه من در سخ...

بسم رب الشهدا و الصدیقینسلام لاله خونین….سلام همراه من در سخ...

#امام #رهبری #حاج_قاسم #حاج_قاسم_سلیمانی #سردار_سلیمانی #مکت...

#امام #رهبری #حاج_قاسم #حاج_قاسم_سلیمانی #سردار_سلیمانی #مکت...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#امام #رهبری #حاج_قاسم #حاج_قاسم_سلیمانی #سردار_سلیمانی #مکت...

#امام #رهبری #حاج_قاسم #حاج_قاسم_سلیمانی #سردار_سلیمانی #مکت...

این تصویر مربوط به #شهیدهادےذالفقاری است وقتی که در #سامرا ب...

این تصویر مربوط به #شهیدهادےذالفقاری است وقتی که در #سامرا ب...

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...
۲

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...

#موضوع_تحقیق:چهل حدیث امام حسین (ع)  فایل: پاورپوینت 43 اسلا...

#موضوع_تحقیق:چهل حدیث امام حسین (ع)  فایل: پاورپوینت 43 اسلا...

#موضوع_تحقیق:چهل حدیث امام حسین (ع)  فایل: پاورپوینت 43 اسلا...

#موضوع_تحقیق:چهل حدیث امام حسین (ع)  فایل: پاورپوینت 43 اسلا...

digikala