سال_بلوا (۲۳ تصویر)

سمفونی مردگان کتابیه که به شدت در این ایام توصیه میشه که مطا...

سمفونی مردگان کتابیه که به شدت در این ایام توصیه میشه که مطا...

گفت:«مرا یادت هست؟»
دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دا...
۱

گفت:«مرا یادت هست؟» دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دا...

.گفتم ...چند دقیقه ...این جا بنشین ...و به من تکیه بده...گفت...

.گفتم ...چند دقیقه ...این جا بنشین ...و به من تکیه بده...گفت...

-ﺯﻥ‌ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﺩﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﭽﻪ...ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻫﺎﺩ، ﻣﺠﻨﻮﻥ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ، ...

-ﺯﻥ‌ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﺩﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﭽﻪ...ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻫﺎﺩ، ﻣﺠﻨﻮﻥ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ، ...

این همه رنج، این همه زخم و این همه غصه کافی نبود که این همه ...

این همه رنج، این همه زخم و این همه غصه کافی نبود که این همه ...

کتاب سال بلوا رمانی از عباس معروفی است که به گفته خودش سه سا...

کتاب سال بلوا رمانی از عباس معروفی است که به گفته خودش سه سا...

گفت: «مرا یادت هست؟»دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دا...
۲۲

گفت: «مرا یادت هست؟»دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دا...

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍ...

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍ...

یه کتاب عالیه دیگه از عباس معروفی. آمیزه ای از واقعیت و افسا...
۵

یه کتاب عالیه دیگه از عباس معروفی. آمیزه ای از واقعیت و افسا...

#معرفی_کتاب  #سال_بلوا :books:و تمام شب را برای دخترهایی که ...
۴

#معرفی_کتاب #سال_بلوا :books:و تمام شب را برای دخترهایی که ...

این همه رنج،این همه زخم و این همه غصه کافی نبود!که این همه د...
۷

این همه رنج،این همه زخم و این همه غصه کافی نبود!که این همه د...

.نظرتون درباره عکس و کپشن موافقید :smiling_face_with_heart-s...

.نظرتون درباره عکس و کپشن موافقید :smiling_face_with_heart-s...

#معرفی_کتاب #سال_بلوا:books:-دنبالِ کی می‌گردی؟+خودم- مگر کج...
۱

#معرفی_کتاب #سال_بلوا:books:-دنبالِ کی می‌گردی؟+خودم- مگر کج...

بچه که بودم، خیال می‌کردم همه چیز مال من است. دنیا را آفریده...
۳

بچه که بودم، خیال می‌کردم همه چیز مال من است. دنیا را آفریده...

‏روح آدم را می جَو‌َند تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند ! نه...
۱

‏روح آدم را می جَو‌َند تا حرف خودشان را به کرسی بنشانند ! نه...

دلگیر ، دلگیر ، دلگیر...:black_spade_suit:️#سال_بلوا
۱

دلگیر ، دلگیر ، دلگیر...:black_spade_suit:️#سال_بلوا

حتی یک نفر را نداشتم که با او درد دل کنمکسی باشد که بهش بگوی...
۹

حتی یک نفر را نداشتم که با او درد دل کنمکسی باشد که بهش بگوی...

مگر نمیشود آدم سالهای بعد را به یاد آورد و برای خودش گریه کن...
۱

مگر نمیشود آدم سالهای بعد را به یاد آورد و برای خودش گریه کن...

:lower_left_ballpoint_pen: #عباس_معروفیاز کتابِ :books: #سال...
۱

:lower_left_ballpoint_pen: #عباس_معروفیاز کتابِ :books: #سال...