ساقی_کوثر (۴ تصویر)

﴿مستِ‌می‌و‌انگورِ‌ضریحی‌که‌ندیدم...﴾#ساقی_کوثر

﴿مستِ‌می‌و‌انگورِ‌ضریحی‌که‌ندیدم...﴾#ساقی_کوثر

:large_blue_diamond:  #مردانگی حضرت #علی (ع) #ساقی_کوثر به ز...

:large_blue_diamond: #مردانگی حضرت #علی (ع) #ساقی_کوثر به ز...

#حوض_کوثر شود از اشک مُحبّان تو پُرساقی اش دستِ خدایِ اَحدِ ...

#حوض_کوثر شود از اشک مُحبّان تو پُرساقی اش دستِ خدایِ اَحدِ ...

به تو مستان لقب #ساقی_کوثر دادندبیخود از خود شده و نادعلی سر...
۳

به تو مستان لقب #ساقی_کوثر دادندبیخود از خود شده و نادعلی سر...