زیست (۲۷۱ تصویر)

زیست
۱۳

زیست

#زیست تایم ❤️😻
۶۴

#زیست تایم ❤️😻

#زیست+ای دلدار مهربان و بی آزار😻دست از دلبری بیش از حد بردار...
۲۵

#زیست+ای دلدار مهربان و بی آزار😻دست از دلبری بیش از حد بردار...

¤~ چیزی که مرا نکشد_قوی ترم می کند ~¤بزرگترین ضعف ما در تسلی...
۱۵

¤~ چیزی که مرا نکشد_قوی ترم می کند ~¤بزرگترین ضعف ما در تسلی...

هیچ وقت برای شروع یک رویا دیر نیست... #زیست #کنکور #۱۴۰۰ #خر...
۱۴

هیچ وقت برای شروع یک رویا دیر نیست... #زیست #کنکور #۱۴۰۰ #خر...

کیا امتحان نهایی زیست دارن؟؟؟ #امتحان #زیست #نهایی #کنکور #ت...
۲۱

کیا امتحان نهایی زیست دارن؟؟؟ #امتحان #زیست #نهایی #کنکور #ت...

باشد که رستگار شویم🤦‍♀️✌🧫🧬7:48 #ثنا #زیست #کنکور_۱۴۰۰ #خرداد...
۱۳

باشد که رستگار شویم🤦‍♀️✌🧫🧬7:48 #ثنا #زیست #کنکور_۱۴۰۰ #خرداد...

امشب با زیست جان😍😍 #درس #تجربی #زیست #دوازدهم #کنکور
۲۶

امشب با زیست جان😍😍 #درس #تجربی #زیست #دوازدهم #کنکور

خودم کشیدم 😍😍😍😍💚💚💚 #قلب #نقاشی #زیست
۱۱

خودم کشیدم 😍😍😍😍💚💚💚 #قلب #نقاشی #زیست

ینی اگه تمام تصاویر زیست مثه این انقد مفهومی میبود ما خیلی ز...
۵

ینی اگه تمام تصاویر زیست مثه این انقد مفهومی میبود ما خیلی ز...

من باتو آروم میشم آرامشم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes...
۷

من باتو آروم میشم آرامشم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes...

#خودم‌پُـستـ...🙄🌛شماهم با درس آهنگ میگوشین؟😂
۹۲

#خودم‌پُـستـ...🙄🌛شماهم با درس آهنگ میگوشین؟😂