زیارت_اربعین_امام_حسین_ع (۱ تصویر)

#نخستین_زائر_کربلا#جابر_بن_عبدالله_انصاری نخستین کسی بود که ...

#نخستین_زائر_کربلا#جابر_بن_عبدالله_انصاری نخستین کسی بود که ...