زورگیری (۲ تصویر)

#جرم  #مجرم  #مجازات  #شلاق  #زورگیری  #رعب_و_وحشت  #حبس  #ز...
۱

#جرم #مجرم #مجازات #شلاق #زورگیری #رعب_و_وحشت #حبس #ز...

خبر دستگیری و بازداشت زورگیری که از زائران حرم حضرت عبدالعظی...
۴

خبر دستگیری و بازداشت زورگیری که از زائران حرم حضرت عبدالعظی...