زهر (۲۲ تصویر)

#عقرب#زهر#نيش_زخمى#وحشى             #تکست_خاص #پ...

#عقرب#زهر#نيش_زخمى#وحشى #تکست_خاص #پ...

ماه صفر

ماه صفر

هدیه به روح امیرالمومنین،علی،علیه السلام،سه تا صلوات #شب_قدر...

هدیه به روح امیرالمومنین،علی،علیه السلام،سه تا صلوات #شب_قدر...

ما معمولاً نسبت به #کسایی که صادقانهعاشقمون هستنبی رحم و سنگ...

ما معمولاً نسبت به #کسایی که صادقانهعاشقمون هستنبی رحم و سنگ...

#زهر چیست؟زهر یا سم مار ترشحات مایعی است که توسط غدد بزاقی خ...

#زهر چیست؟زهر یا سم مار ترشحات مایعی است که توسط غدد بزاقی خ...

#فیلم #زهر عسلعشق تاوان داره نرسیدن :pensive_face:
۷

#فیلم #زهر عسلعشق تاوان داره نرسیدن :pensive_face:

#فیلم #زهر عسل
۷

#فیلم #زهر عسل

:waving_black_flag::triangular_flag_on_post: سلام خدا بر #غر...
۲

:waving_black_flag::triangular_flag_on_post: سلام خدا بر #غر...

چون این روزا خاطراٺ شیرین بہ سخٺے ساخٺہ میشن...باید اونا رو ...

چون این روزا خاطراٺ شیرین بہ سخٺے ساخٺہ میشن...باید اونا رو ...

ان چیست که از #عسل #شیرین تر واز #زهر #تلخ تر است؟#چیستان#مع...
۵

ان چیست که از #عسل #شیرین تر واز #زهر #تلخ تر است؟#چیستان#مع...

#زهر نوشید و تب کرد محیط جگرشگر گرفت از #عطش و #سوخت همه بال...

#زهر نوشید و تب کرد محیط جگرشگر گرفت از #عطش و #سوخت همه بال...

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #تـــولهــ:face_...

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #تـــولهــ:face_...

وقتی به من بد و بیراه گفت از این فرصت برای پاشیدن زهرم به او...
۱

وقتی به من بد و بیراه گفت از این فرصت برای پاشیدن زهرم به او...

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #تـــولهــ:face_...
۱

:man: :emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #تـــولهــ:face_...

:black_small_square:️واے مادر مددے ڪن #جگرم میسوزد:black_sma...
۲

:black_small_square:️واے مادر مددے ڪن #جگرم میسوزد:black_sma...

امام رضایم را دوست دارم#شهادت#زهر#آقا#امام_رئوف

امام رضایم را دوست دارم#شهادت#زهر#آقا#امام_رئوف

:heavy_check_mark:️در فضیلت و پاداش زیارت حضرت #سلــــــــطـ...

:heavy_check_mark:️در فضیلت و پاداش زیارت حضرت #سلــــــــطـ...

:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #تـــولهــ:face_w...
۱

:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #تـــولهــ:face_w...

با زهر وضو گرفت آن تیغ، آنگاهبر فرق علی نشست و قرآن وا کردحم...
۲

با زهر وضو گرفت آن تیغ، آنگاهبر فرق علی نشست و قرآن وا کردحم...

منه مدلمه به تو چه مدلمه #وانتونس#مدلمه #به تو چه #رپ #شاخ #...
۸

منه مدلمه به تو چه مدلمه #وانتونس#مدلمه #به تو چه #رپ #شاخ #...