زهرا_شکوری (۴۵ تصویر)

یک جا خوانده بودم آدم ها می‌تواند دو دسته باشد "او" و مابقیا...

یک جا خوانده بودم آدم ها می‌تواند دو دسته باشد "او" و مابقیا...

چشمِ تو ریخته بَرهم منِ معمولی را... #زهرا_شکوری #جذاب #خاص ...

چشمِ تو ریخته بَرهم منِ معمولی را... #زهرا_شکوری #جذاب #خاص ...

جنگ شده بود
در خیابان ها و کوچه ها فریاد میزدند
دشمن حمله کر...
۲

جنگ شده بود در خیابان ها و کوچه ها فریاد میزدند دشمن حمله کر...

گاهی آدم باید یک دلخوشی داشته باشد!باید یک دلخوشی باشد تا چش...
۵

گاهی آدم باید یک دلخوشی داشته باشد!باید یک دلخوشی باشد تا چش...

گاهی آدم باید یک دلخوشی داشته باشد!باید یک دلخوشی باشد تا چش...
۲

گاهی آدم باید یک دلخوشی داشته باشد!باید یک دلخوشی باشد تا چش...

در زندگی، برای خود منجی پیدا کنید!یک نفر ، کسی که ،فارغ از ا...
۳

در زندگی، برای خود منجی پیدا کنید!یک نفر ، کسی که ،فارغ از ا...

پیراهنت،خانه ی امن من ...پیراهنی که با در آغوش گرفتنش شکوفه ...
۱

پیراهنت،خانه ی امن من ...پیراهنی که با در آغوش گرفتنش شکوفه ...

صدایم زدی و گوش هایم صدایت را دوست داشتند!صدای تو در جانم پی...
۲

صدایم زدی و گوش هایم صدایت را دوست داشتند!صدای تو در جانم پی...

صدایم زدی و گوش هایم صدایت را دوست داشتند!صدای تو در جانم پی...

صدایم زدی و گوش هایم صدایت را دوست داشتند!صدای تو در جانم پی...

صدایم زدی و گوش هایم صدایت را دوست داشتند!صدای تو در جانم پی...
۱

صدایم زدی و گوش هایم صدایت را دوست داشتند!صدای تو در جانم پی...

لعنت شودبر چشمانت که فریب‌ام می‌دهد به دوست داشتنت... #زهرا_...

لعنت شودبر چشمانت که فریب‌ام می‌دهد به دوست داشتنت... #زهرا_...

غلط گفتنددل به دل راه داردمن هر شب بی قرارت وتو آسوده در خوا...

غلط گفتنددل به دل راه داردمن هر شب بی قرارت وتو آسوده در خوا...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:شاید درون ما، کسی باشد ...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:شاید درون ما، کسی باشد ...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:شاید نام دیگر من پاییز ...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:شاید نام دیگر من پاییز ...

.تگش کن :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_black_he...

.تگش کن :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_black_he...

من درباره ی تو به مادرم حرفی نزده اماما تو را در من می بیند،...
۳

من درباره ی تو به مادرم حرفی نزده اماما تو را در من می بیند،...