زن_در_یهودیت (۱ تصویر)

● وقتی زن بعد از ازدواج جزو املاک شوهرش می‌شود :neutral_face...
۲

● وقتی زن بعد از ازدواج جزو املاک شوهرش می‌شود :neutral_face...