زنیت (۳۴ تصویر)

امشب ساعت 22 شبکه ی نسیم سردار آزمون روبه روی مهران مدیری می...
۸

امشب ساعت 22 شبکه ی نسیم سردار آزمون روبه روی مهران مدیری می...

دیروز واسش توی باشگاه سایپا تولد گرفته بودن...دو روز جلوتر.....

دیروز واسش توی باشگاه سایپا تولد گرفته بودن...دو روز جلوتر.....

بهترین بودی و هستی و می مانی... #سردار_آزمون #آرامش #فوتبال ...
۱

بهترین بودی و هستی و می مانی... #سردار_آزمون #آرامش #فوتبال ...

#سردار_آزمون #آرامش #فوتبال #زنیت #تیم_ملی
۳

#سردار_آزمون #آرامش #فوتبال #زنیت #تیم_ملی

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #آرامش #خدا_با_من_ا...

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #آرامش #خدا_با_من_ا...

بسکتبالیست آینده... #سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی

بسکتبالیست آینده... #سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی

گل دیشبت معرکه بود پسر...:winking_face::winking_face::winkin...

گل دیشبت معرکه بود پسر...:winking_face::winking_face::winkin...

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #قلب #دوست_دارم #آر...

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #قلب #دوست_دارم #آر...

#دوست_دارم #قلب # #سردار_آزمون #آرامش #فوتبال #زنیت

#دوست_دارم #قلب # #سردار_آزمون #آرامش #فوتبال #زنیت

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #آرامش #خدا_با_من_ا...

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #آرامش #خدا_با_من_ا...

آهنگ -> صداشمُسکن -> عکساشمخدر -> چشماشزندگی -> دستاش #آرامش...
۱

آهنگ -> صداشمُسکن -> عکساشمخدر -> چشماشزندگی -> دستاش #آرامش...

#تمرین #زنیت #سردار

#تمرین #زنیت #سردار

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۲

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

واااای استوری بهاره افشاریو :face_with_tears_of_joy: :face_w...
۱۴

واااای استوری بهاره افشاریو :face_with_tears_of_joy: :face_w...

#سردار ازمون #زنیت

#سردار ازمون #زنیت

استوری آناهیتا کریمی... #سرطان #آرامش #سردار_آزمون #فوتبال #...
۱

استوری آناهیتا کریمی... #سرطان #آرامش #سردار_آزمون #فوتبال #...

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #قلب #دوست_دارم #آر...

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #قلب #دوست_دارم #آر...

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #آرامش #خدا_با_من_ا...

#سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #آرامش #خدا_با_من_ا...

ایران_عراق #سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #آرامش #...

ایران_عراق #سردار_آزمون #فوتبال #زنیت #تیم_ملی #عشق #آرامش #...