زنگنه (۱۲۴ تصویر)

‏#زنگنه گفته چون مردم پنجره را برای عدم ابتلا به کرونا باز م...
۱

‏#زنگنه گفته چون مردم پنجره را برای عدم ابتلا به کرونا باز م...

هزاران مدرسه ودانشگاه و مکان های مختلف درکشور که سال های قبل...

هزاران مدرسه ودانشگاه و مکان های مختلف درکشور که سال های قبل...

مثلث خیانت و غارت...

مثلث خیانت و غارت...

🔶 دکتر روازاده: برای گرانی پوشک، باید زنگنه وزیر نفت، را محا...

🔶 دکتر روازاده: برای گرانی پوشک، باید زنگنه وزیر نفت، را محا...

▪️#زنگنه:قرارداد #توتال را نظام امضا کرده نه من!گویا ژنرال ف...

▪️#زنگنه:قرارداد #توتال را نظام امضا کرده نه من!گویا ژنرال ف...

#زنگنه سرانجام حرف دلش را زد؛ وزیری که هیچ اعتقادی به ساخت #...

#زنگنه سرانجام حرف دلش را زد؛ وزیری که هیچ اعتقادی به ساخت #...

🔹 #زنگنه سرانجام حرف دلش را زد؛ وزیری که هیچ اعتقادی به ساخت...

🔹 #زنگنه سرانجام حرف دلش را زد؛ وزیری که هیچ اعتقادی به ساخت...

پالایشگاه کثافت است

پالایشگاه کثافت است

نمیدونم چرا به این نتیجه رسیدم که هدف از وزیر شدن آذری جهرمی...

نمیدونم چرا به این نتیجه رسیدم که هدف از وزیر شدن آذری جهرمی...

خسارت کدام بیشتر است

خسارت کدام بیشتر است

شهید تند گویان

شهید تند گویان

نماینده‌ای که لپش در اختیار #وزیر_نفت است و در برابرش زانو ز...

نماینده‌ای که لپش در اختیار #وزیر_نفت است و در برابرش زانو ز...

احمق ها برامون خواب نفت در برابر غذا را دیده بودن اما به کمت...

احمق ها برامون خواب نفت در برابر غذا را دیده بودن اما به کمت...

🔴 راز بزرگ ماندگاری زنگنه بنوسید وزیر نفت بخوانید وزیر دلالی...

🔴 راز بزرگ ماندگاری زنگنه بنوسید وزیر نفت بخوانید وزیر دلالی...

⭕️ می‌گویند در خانه بمانیم اما #وزارت_نفت به‌صورت خودجوش امر...

⭕️ می‌گویند در خانه بمانیم اما #وزارت_نفت به‌صورت خودجوش امر...

:pushpin:وزیری که بر خلاف ادعای خود عمل میکند!:small_blue_di...

:pushpin:وزیری که بر خلاف ادعای خود عمل میکند!:small_blue_di...

حسن روحانی: زمانی که مهندس #زنگنه موضوعی را تایید کند، یعنی ...

حسن روحانی: زمانی که مهندس #زنگنه موضوعی را تایید کند، یعنی ...

:black_small_square:️ربیعی امروز صبح: #زنگنه فرمانده جنگ اقت...

:black_small_square:️ربیعی امروز صبح: #زنگنه فرمانده جنگ اقت...

:small_orange_diamond:نگاه کنید #زنگنه چگونه نمایندگان مجلس ...

:small_orange_diamond:نگاه کنید #زنگنه چگونه نمایندگان مجلس ...

:black_small_square:️ ‏سال 92 ‎ #زنگنه قرارداد با پتروپارس ب...

:black_small_square:️ ‏سال 92 ‎ #زنگنه قرارداد با پتروپارس ب...