زندگی_کن (۱۸ تصویر)

#زندگی_کن ♥️هر وقت حس کردی حالت میزون نیست خودت به دادش برس ...
۴

#زندگی_کن ♥️هر وقت حس کردی حالت میزون نیست خودت به دادش برس ...

#کتاب  #زندگی_کن! #عکس_نوشته #هنر_عکاسی
۴

#کتاب #زندگی_کن! #عکس_نوشته #هنر_عکاسی

کیفیت یا کمیت عمر #کتاب #زندگی_کن! #عکس #هنر
۴

کیفیت یا کمیت عمر #کتاب #زندگی_کن! #عکس #هنر

#کتاب #زندگی_کن! #بخون #هنر #عکس_نوشته #عکس

#کتاب #زندگی_کن! #بخون #هنر #عکس_نوشته #عکس

Prove yourselfto yourselfnot others #خودت_باش #زندگی_کن
۴

Prove yourselfto yourselfnot others #خودت_باش #زندگی_کن

وصفی برای خش خش خیزان ندارم خش خش برگ‌ها یعنی دردها ، زجر ها...

وصفی برای خش خش خیزان ندارم خش خش برگ‌ها یعنی دردها ، زجر ها...

#نامه_های_یک_مادر:love_letter:نامه سومفرزندم :( زندگی زیباست...

#نامه_های_یک_مادر:love_letter:نامه سومفرزندم :( زندگی زیباست...

#زندگی_کن عمر میگذردو من بیش تر میفهممکه هیچ چیز در دنیاارزش...
۹۴

#زندگی_کن عمر میگذردو من بیش تر میفهممکه هیچ چیز در دنیاارزش...

#ﻓﺮﻫﻨﮓ یعنی:ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وجود ﻫﺮ ﮐﺲﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ...ﺑﺨﺶ اول: ﭼﯿﺰﻫ...
۱

#ﻓﺮﻫﻨﮓ یعنی:ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وجود ﻫﺮ ﮐﺲﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ...ﺑﺨﺶ اول: ﭼﯿﺰﻫ...

#بخند#عشق_بورز#زندگی_کن
۲

#بخند#عشق_بورز#زندگی_کن

#زندگی_کن#زندگی_جریان_دارد #چه_باشد_و_چه_نباشد
۱۶

#زندگی_کن#زندگی_جریان_دارد #چه_باشد_و_چه_نباشد

کلاس دوم دبستان شیفت بعدازظهر بودم. باران تندی می‌بارید. آن ...
۲

کلاس دوم دبستان شیفت بعدازظهر بودم. باران تندی می‌بارید. آن ...

#زندگی_کن https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_B...
۱

#زندگی_کن https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_B...

سلام صبحتون بخیر و شادییه آدم باید همیشهکبکش خروس بخونهوالله...

سلام صبحتون بخیر و شادییه آدم باید همیشهکبکش خروس بخونهوالله...

#زندگی_کن...!!!دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،که تا آخر...
۲

#زندگی_کن...!!!دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،که تا آخر...

زندگی جریان داره...ممکنه درست شب همون روزی که صبحش از همه چی...
۱

زندگی جریان داره...ممکنه درست شب همون روزی که صبحش از همه چی...