زندگیمان (۶ تصویر)

چه بی #احساس هستند  #آدم هایی که سرشان را به زیر میندازند وا...

چه بی #احساس هستند #آدم هایی که سرشان را به زیر میندازند وا...

#رفتنی ها از اول هم #نیامده اندآنها فقطگذرشان به #تنهایی ما ...
عکس بلند
۳

#رفتنی ها از اول هم #نیامده اندآنها فقطگذرشان به #تنهایی ما ...

خط قرمز #رابطه ها !! #دوستیم #رفیقیم #عاشقیمهر چه هستیم را،ب...
عکس بلند
۶

خط قرمز #رابطه ها !! #دوستیم #رفیقیم #عاشقیمهر چه هستیم را،ب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

خدا کند یه اتفاق #خوب بیافتد،وسط #زندگیمان...آری همینجا،وسط ...
۵

خدا کند یه اتفاق #خوب بیافتد،وسط #زندگیمان...آری همینجا،وسط ...

میگم خوب شد شهدا #وایبر و واتس آپ و #تلگرام ندارند....
و الا...

میگم خوب شد شهدا #وایبر و واتس آپ و #تلگرام ندارند.... و الا...

digikala