زمستون (۴۹۶ تصویر)

http://bit.ly/sxooosx#برف #برفی #برفي #برف_بازی #برف_بازي #ب...
۰

http://bit.ly/sxooosx#برف #برفی #برفي #برف_بازی #برف_بازي #ب...

http://bit.ly/sxooosx#برف #برفی #برفي #برف_بازی #برف_بازي #ب...
۰

http://bit.ly/sxooosx#برف #برفی #برفي #برف_بازی #برف_بازي #ب...

#مود من در زمستان :face_with_tears_of_joy: کلا با پتو مسافرت...
۰

#مود من در زمستان :face_with_tears_of_joy: کلا با پتو مسافرت...

‌بخون:ok_hand_sign::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:الان...
۳۱

‌بخون:ok_hand_sign::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:الان...

#برف #زمستون
۰

#برف #زمستون

زندگی کوتاه ‌تر از اونهکه اونو با تنفر از کسی تلف کرد! #برف ...
۰

زندگی کوتاه ‌تر از اونهکه اونو با تنفر از کسی تلف کرد! #برف ...

https://www.aparat.com/v/nlE41 #زمستون #ترانه
۰

https://www.aparat.com/v/nlE41 #زمستون #ترانه

#زمستون
۰

#زمستون

#زمستون
۰

#زمستون

#زمستون
۰

#زمستون

باید رویِ در و دیوارِ تنهایی ام دُرُشت بنویسم؛سراغم را نگیری...
۰

باید رویِ در و دیوارِ تنهایی ام دُرُشت بنویسم؛سراغم را نگیری...

دانه هایی مثل #اشک، آرام آرام روی گونۀ #سپهر می لغتند. آسمان...
۱

دانه هایی مثل #اشک، آرام آرام روی گونۀ #سپهر می لغتند. آسمان...

#زمستون #دکور #تزئین
۰

#زمستون #دکور #تزئین

#زمستون #دکور #تزئین
۰

#زمستون #دکور #تزئین