زخم (۳۶۵ تصویر)

🌱فقط یادت باشه دوست داشتن کافی نیست !عشق ، مراقبت میخواد ......

🌱فقط یادت باشه دوست داشتن کافی نیست !عشق ، مراقبت میخواد ......

#معرفی_کتابکتاب کلبه عمو تام توسط یک نویسنده سیفد پوست به اس...

#معرفی_کتابکتاب کلبه عمو تام توسط یک نویسنده سیفد پوست به اس...

دردهایی هست که نمی توان گفتو گفتنی هایی هست که هیچ قلبی #محر...

دردهایی هست که نمی توان گفتو گفتنی هایی هست که هیچ قلبی #محر...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅شوق من قاصد بیدرد کجا می داند؟آنقدر شوق تو دارم ک...

┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅شوق من قاصد بیدرد کجا می داند؟آنقدر شوق تو دارم ک...

محبت مثل #نفس_کشیدن لازم و ضروری است محبت #آبیاری می کند خشک...

محبت مثل #نفس_کشیدن لازم و ضروری است محبت #آبیاری می کند خشک...

از غم چو زخم خورده پلنگی نشسته ایمچون تیغِ کوه بر سر سنگی نش...

از غم چو زخم خورده پلنگی نشسته ایمچون تیغِ کوه بر سر سنگی نش...

🍃سامرا و کوچه های ساکتش، حرم و غربتش ، #سرداب مقدس و امام غا...

🍃سامرا و کوچه های ساکتش، حرم و غربتش ، #سرداب مقدس و امام غا...

مثل #خاراندن يك #زخمپس از خوب شدنياد يك عشق #عذابيست كه لذت ...
۷۳

مثل #خاراندن يك #زخمپس از خوب شدنياد يك عشق #عذابيست كه لذت ...

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀  ❁◕ ‿ ◕❁   ✾◕ ‿ ◕✾ ┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿▹🌛ꦿ🅛ɪᴋ🅔⊰🌟🅛ɪᴋ🅔...
۲

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀  ❁◕ ‿ ◕❁   ✾◕ ‿ ◕✾ ┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿▹🌛ꦿ🅛ɪᴋ🅔⊰🌟🅛ɪᴋ🅔...

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀  ❁◕ ‿ ◕❁   ✾◕ ‿ ◕✾ ┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿▹🌛ꦿ🅛ɪᴋ🅔⊰🌟🅛ɪᴋ🅔...
۲

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀  ❁◕ ‿ ◕❁   ✾◕ ‿ ◕✾ ┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿▹🌛ꦿ🅛ɪᴋ🅔⊰🌟🅛ɪᴋ🅔...

🇹🇷 #aşkın bugünki derinliği, yarınki #YARANIN derinliği ... ...

🇹🇷 #aşkın bugünki derinliği, yarınki #YARANIN derinliği ... ...

#مهراب #درد #زخم #لاتی #عشق #عاشقی #عاشق #استقلال #پرسپولیس ...

#مهراب #درد #زخم #لاتی #عشق #عاشقی #عاشق #استقلال #پرسپولیس ...

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،خاطراتت رانمیگویم دور بریز،ا...

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،خاطراتت رانمیگویم دور بریز،ا...

😂😂😂😂😃😃😃😃😄😄┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅┄◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈▹🌛ꦿ🅛ɪᴋ🅔⊰🌟🅛ɪᴋ🅔⊰⊱ ྏྏ⇢▹🌛ꦿ🅛ɪᴋ🅔⊰...

😂😂😂😂😃😃😃😃😄😄┄┅✿꧁✰❥❥✰꧂✿┅┄◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈▹🌛ꦿ🅛ɪᴋ🅔⊰🌟🅛ɪᴋ🅔⊰⊱ ྏྏ⇢▹🌛ꦿ🅛ɪᴋ🅔⊰...

این خیابونای لعنتی

این خیابونای لعنتی

#قلب #شکسته #زخم #تنهایی #عشق #عکس_پروفایل #پروفایل #عکس_نوش...

#قلب #شکسته #زخم #تنهایی #عشق #عکس_پروفایل #پروفایل #عکس_نوش...