زخمی (۱۹۶ تصویر)

#بی مخاطبدریای عشقمون#الان دریاچه ی راکده#زخمی#             ...

#بی مخاطبدریای عشقمون#الان دریاچه ی راکده#زخمی# ...

#زخمی که بر دل آید#مرهم نباشد او را#خامی که #دل ندارداین #غم...
۱

#زخمی که بر دل آید#مرهم نباشد او را#خامی که #دل ندارداین #غم...

آدم های صبور
۱۱۱

آدم های صبور

دلتنگ تر از عاشق بی صبر کجاست....
۶

دلتنگ تر از عاشق بی صبر کجاست....

تلخی قهوه را عسل هم شیرین نمی کند؛ درست مثل #زخمی که از تیزی...

تلخی قهوه را عسل هم شیرین نمی کند؛ درست مثل #زخمی که از تیزی...

این خیابونای لعنتی

این خیابونای لعنتی

دیوونه بازی ۲
۳

دیوونه بازی ۲

می شـود کمــی مــا را #دعــا کنیـددلمان عجیب #زخمی ست جـــا ...

می شـود کمــی مــا را #دعــا کنیـددلمان عجیب #زخمی ست جـــا ...

می شـود کمــی مــا را #دعــا کنیـددلمان عجیب #زخمی ست جـــا ...

می شـود کمــی مــا را #دعــا کنیـددلمان عجیب #زخمی ست جـــا ...

دیالوگ...#عکس_نوشته #استوری #هایلایت #اینستا #عکسنوشته #عکس_...

دیالوگ...#عکس_نوشته #استوری #هایلایت #اینستا #عکسنوشته #عکس_...

دیالوگ....#عکس_نوشته #استوری #هایلایت #اینستا #عکسنوشته #عکس...

دیالوگ....#عکس_نوشته #استوری #هایلایت #اینستا #عکسنوشته #عکس...

یه روز نقابش می افته و تو با دهن باز زل میزنی به کسی که هیچو...

یه روز نقابش می افته و تو با دهن باز زل میزنی به کسی که هیچو...

دل شکسته باطنش از ریشه ویران میشود...#عکس_نوشته #استوری #های...

دل شکسته باطنش از ریشه ویران میشود...#عکس_نوشته #استوری #های...