ریا (۱۱۹ تصویر)

#من_یک_ریاکار_هستم امروز به لطف خدا بحث حقوق خادمان امامزاده...
۰

#من_یک_ریاکار_هستم امروز به لطف خدا بحث حقوق خادمان امامزاده...

#حدیث_روز #امام_علی  #ریا
۰

#حدیث_روز #امام_علی #ریا

@MehrBanooo_2018اگر قرار است چاقویی در شکمت فرو کنند، لااقل ...
۰

@MehrBanooo_2018اگر قرار است چاقویی در شکمت فرو کنند، لااقل ...

@MehrBanooo_2018اگر کسی صادقانه با شما کینه‌ورزی کرد و دشمنی...
۰

@MehrBanooo_2018اگر کسی صادقانه با شما کینه‌ورزی کرد و دشمنی...

اگر کسی یک بار مرا فریب داد؛ شرم بر او باد...اما اگر دوباره ...
۰

اگر کسی یک بار مرا فریب داد؛ شرم بر او باد...اما اگر دوباره ...

@MehrBanooo_2018مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ماغافل از آنکه...
۰

@MehrBanooo_2018مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ماغافل از آنکه...

در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از نگران استطاعت مالی بودن ن...
۰

در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از نگران استطاعت مالی بودن ن...

@MehrBanooo_2018آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده ن...
۰

@MehrBanooo_2018آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده ن...

ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍیمان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ...ﭘﺮﺍﻧﺪﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ می‌ک...
۰

ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍیمان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ...ﭘﺮﺍﻧﺪﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ می‌ک...

@MehrBanooo_2018تا توانی در جهان یک‌رنگ باشقالی از صد رنگ‌بو...
۱

@MehrBanooo_2018تا توانی در جهان یک‌رنگ باشقالی از صد رنگ‌بو...

@MehrBanooo_2018این دنیا، مال آدم‌های خوب نیست؛ مال آن‌هایی ...
۰

@MehrBanooo_2018این دنیا، مال آدم‌های خوب نیست؛ مال آن‌هایی ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث♊ امام علی (ع) می‌فرماید:☘اندکی ا...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث♊ امام علی (ع) می‌فرماید:☘اندکی ا...

یه رو باشیدتک رونه مثل آفتاب پرست و برای خودنمایی #مستر_هیپ_...
۳

یه رو باشیدتک رونه مثل آفتاب پرست و برای خودنمایی #مستر_هیپ_...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴ امام علی (ع) می‌فرماید:♻هر کار ...
۱

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴ امام علی (ع) می‌فرماید:♻هر کار ...

@MehrBanooo_2018🌸سنگین‌تر از آسمان، تهمت به انسان بی‌گناه اس...
۰

@MehrBanooo_2018🌸سنگین‌تر از آسمان، تهمت به انسان بی‌گناه اس...

راهکارهای زندگی موفق در جزء اول قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_س...
۱

راهکارهای زندگی موفق در جزء اول قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_س...

🌸سنگین‌تر از آسمان، تهمت به انسان بی‌گناه است.🌸از زمین پهناو...
۰

🌸سنگین‌تر از آسمان، تهمت به انسان بی‌گناه است.🌸از زمین پهناو...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✅ امام علی (ع) می‌فرماید:🌸پایین‌ت...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✅ امام علی (ع) می‌فرماید:🌸پایین‌ت...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✅ امام علی (ع) می‌فرماید:🌸پایین‌ت...
۱

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✅ امام علی (ع) می‌فرماید:🌸پایین‌ت...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺امام علی (ع) می‌فرماید:آفت #عباد...
۰

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث🌺امام علی (ع) می‌فرماید:آفت #عباد...