ریاست_جمهوری (۸۵ تصویر)

سعید محمد
۷

سعید محمد

#سعید_محمد #دکتر_سعید_محمد #دولت_جوان_انقلابی#هواداران_دکت...

#سعید_محمد #دکتر_سعید_محمد #دولت_جوان_انقلابی#هواداران_دکت...

#سعید_محمد #دکتر_سعید_محمد #دولت_جوان_انقلابی#هواداران_دکت...

#سعید_محمد #دکتر_سعید_محمد #دولت_جوان_انقلابی#هواداران_دکت...

#جو_بایدن #استیضاح  #ریاست_جمهوری #رئیس_جمهور #انتخابات ...

#جو_بایدن #استیضاح #ریاست_جمهوری #رئیس_جمهور #انتخابات ...

#تتلو  #وزارت_اطلاعات  #ریاست_جمهوری #رئیس_جمهور #انتخاب...
۸

#تتلو #وزارت_اطلاعات #ریاست_جمهوری #رئیس_جمهور #انتخاب...

#سعید_محمد #دکتر_سعید_محمد #دولت_جوان_انقلابی#هواداران_دکت...

#سعید_محمد #دکتر_سعید_محمد #دولت_جوان_انقلابی#هواداران_دکت...

⭕️سوابق مدیریتی کاندیداهای احتمالی #ریاست_جمهوری 1400

⭕️سوابق مدیریتی کاندیداهای احتمالی #ریاست_جمهوری 1400

اگه هیچ کارست پس چرا
۱

اگه هیچ کارست پس چرا

رییس جمهور هیچ کاره است

رییس جمهور هیچ کاره است

#عراقچی جان. لبخندهای امروزت به #جاسوسک #اسرائیل، #عزت #ایرا...
۱

#عراقچی جان. لبخندهای امروزت به #جاسوسک #اسرائیل، #عزت #ایرا...

کدام رئیس جمهور

کدام رئیس جمهور

شکایت برای فیلمی که هنوز ساخته نشده
۲

شکایت برای فیلمی که هنوز ساخته نشده

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی ...
۴

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی ...

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی خ...
۲

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی خ...

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی خ...
۳

:warning_sign: درحال حاضر #دولت و #مجلس کاملا انسجام درونی خ...

تحلیل از: @anoshka69با افزایش ناگهانی #قیمت #بنزین شوکی یکبا...
۲۱

تحلیل از: @anoshka69با افزایش ناگهانی #قیمت #بنزین شوکی یکبا...

با افزایش ناگهانی قیمت #بنزین شوکی یکباره بر تن جامعه خسته ا...
۲

با افزایش ناگهانی قیمت #بنزین شوکی یکباره بر تن جامعه خسته ا...

اگر اندکی درک #سیاسی داشته باشیم بی درنگ به عمق اثر گذاری یک...
۵

اگر اندکی درک #سیاسی داشته باشیم بی درنگ به عمق اثر گذاری یک...

:black_small_square:️انالله وانا الیه الراجعون:black_small_s...
۸

:black_small_square:️انالله وانا الیه الراجعون:black_small_s...