رویاهای (۹ تصویر)

چشم هایمان را ببندیم ؛در #سکوت درونمان ، #غرق شویم ؛خرابه ها...

چشم هایمان را ببندیم ؛در #سکوت درونمان ، #غرق شویم ؛خرابه ها...

#سیاستهای مردانهبا همسرت #شوخی کن از دستپختش #تعریف کن او را...

#سیاستهای مردانهبا همسرت #شوخی کن از دستپختش #تعریف کن او را...

:leaf_fluttering_in_wind:#رویاهای شما از آنچه به نظر می آیند...

:leaf_fluttering_in_wind:#رویاهای شما از آنچه به نظر می آیند...

من قوه تخیل قوی ندارم؛در #رویاهای من فقط میایی...چگونه اش را...

من قوه تخیل قوی ندارم؛در #رویاهای من فقط میایی...چگونه اش را...

خوش به حال آنها که #معشوقه ای دارند و هنوز به #وصال #نرسیده ...
عکس بلند
۴

خوش به حال آنها که #معشوقه ای دارند و هنوز به #وصال #نرسیده ...

#گیسوانت را به #ماهگره زده ایبی آنکه فکر #شبهای بی خوابی#من ...
۱

#گیسوانت را به #ماهگره زده ایبی آنکه فکر #شبهای بی خوابی#من ...

#نگرانم نباشمن به #رویاهای دیوانه وصل شده امبه آواز #فرشته ه...
۳۱

#نگرانم نباشمن به #رویاهای دیوانه وصل شده امبه آواز #فرشته ه...

امشب #عشقم راهی حجله گاه عروسش شد:)#سخت بود...درد داشت طعم ر...
۱

امشب #عشقم راهی حجله گاه عروسش شد:)#سخت بود...درد داشت طعم ر...

21 کلید #موثر برای #موفقیت و #شادکامیرویاهای بزرگ در سر بپرو...

21 کلید #موثر برای #موفقیت و #شادکامیرویاهای بزرگ در سر بپرو...