رومینا (۶۷ تصویر)

🔥داس فضای مجازی بر گلوی مادر با دست دختر نوجوان🔻عصر جمعه، ۱۴...
۳

🔥داس فضای مجازی بر گلوی مادر با دست دختر نوجوان🔻عصر جمعه، ۱۴...

.تو را چه سود از باغ و درختکه با یاس‌هابه #داس سخن گفته ای ....

.تو را چه سود از باغ و درختکه با یاس‌هابه #داس سخن گفته ای ....

‌آقای #دادستان واجب تر از حکم اعدام آن سه سارق مسلح، محاکمه ...
۱۲

‌آقای #دادستان واجب تر از حکم اعدام آن سه سارق مسلح، محاکمه ...

❌توی مهاباد بمب گذاری کردن ۱۲نفر زن و بچه بی گناه  تکه تکه ش...
۴۰

❌توی مهاباد بمب گذاری کردن ۱۲نفر زن و بچه بی گناه تکه تکه ش...

🔺اگر از قاتلها دفاع میکنیبه انسان بودنت شک کن#اعدام #قصاص_کن...
۱۱

🔺اگر از قاتلها دفاع میکنیبه انسان بودنت شک کن#اعدام #قصاص_کن...

غیرت
۱

غیرت

دختر کشی
۱

دختر کشی

عجیب ترین قاعده فمنیست ها 👆 #دختر #زن #کودک #فرزند #پدر #ماد...

عجیب ترین قاعده فمنیست ها 👆 #دختر #زن #کودک #فرزند #پدر #ماد...

#دختر #روزدختر #روز_دختر #روز_دختر_مبارک #اسلام #دین #مهربان...

#دختر #روزدختر #روز_دختر #روز_دختر_مبارک #اسلام #دین #مهربان...

قطعا بین این دو جنس تفاوت های روحی و جسمی وجود داره ونمیشه ا...
۳

قطعا بین این دو جنس تفاوت های روحی و جسمی وجود داره ونمیشه ا...

مرگ حقش نبود😷 #رومینا
۵

مرگ حقش نبود😷 #رومینا

دیگر نگران داس ها نیستمداستان غم انگیزیستدستی که داس را بردا...
۱

دیگر نگران داس ها نیستمداستان غم انگیزیستدستی که داس را بردا...

#رومینا #رومینا_اشرفی
۳

#رومینا #رومینا_اشرفی

#رومیناپدر تو که با داس آمدی بگذار قبل از آنکه داس بر گلویم ...
۱۵

#رومیناپدر تو که با داس آمدی بگذار قبل از آنکه داس بر گلویم ...

#دختر #مظلوم #رومینا #اشرفی 🥺😥😭😭😭😭 #دختر #خاص

#دختر #مظلوم #رومینا #اشرفی 🥺😥😭😭😭😭 #دختر #خاص

#ف_ح #عکاسی #آبادان #ایران #کردنا #رومینا #اهواز #عکس #طراحی...
۱

#ف_ح #عکاسی #آبادان #ایران #کردنا #رومینا #اهواز #عکس #طراحی...

digikala