رومینااشرفی (۴ تصویر)

🔺مجازات فرزندکُشی در اسلام..  #پدر #فرزند #قتل #قاتل #رومینا...
۱

🔺مجازات فرزندکُشی در اسلام.. #پدر #فرزند #قتل #قاتل #رومینا...

🔶 واکنش #روغنفکران به چند حادثه 😐👆فائزه هاشمی گفته پدر قاتل ...

🔶 واکنش #روغنفکران به چند حادثه 😐👆فائزه هاشمی گفته پدر قاتل ...

از نگاه یک آفتاب پرست حقوق زن یعنی:+ ازدواج یک دختر 14ساله ب...

از نگاه یک آفتاب پرست حقوق زن یعنی:+ ازدواج یک دختر 14ساله ب...

digikala