روستای (۱۲۹ تصویر)

موسیقی زنده صبحگاهیناگهان چه زود دیر میشود قدر بدانیم لحظه ه...
۲۱

موسیقی زنده صبحگاهیناگهان چه زود دیر میشود قدر بدانیم لحظه ه...

پاییز راباید عاشقی کرد 😍😍#روستای من
۶۱

پاییز راباید عاشقی کرد 😍😍#روستای من

عکاس خودم 😍#روستای من  #زیبا

عکاس خودم 😍#روستای من #زیبا

#بیرجند #روستای ارک #خوسف خراسان جنوبی #جذاب #زیبا #ایده #هن...

#بیرجند #روستای ارک #خوسف خراسان جنوبی #جذاب #زیبا #ایده #هن...

#امروز #روستای ویلایی پدربزرگ #از نمای بالا😍
۲۴

#امروز #روستای ویلایی پدربزرگ #از نمای بالا😍

#گل_گاوزبان #چهامحال و بختیاری  #روستای ابواسحاق۱۶_۲_۹۹

#گل_گاوزبان #چهامحال و بختیاری #روستای ابواسحاق۱۶_۲_۹۹

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...
۲

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...

#کثیف #رسانه #فارسی #صفحات #اجتماعی #تلگرام #آمریکا #اسراییل...

#کثیف #رسانه #فارسی #صفحات #اجتماعی #تلگرام #آمریکا #اسراییل...

لینک کلیپ

https://www.aparat.com/v/35uYG/%D9%BE%DB%8C%D8%B4...

لینک کلیپ https://www.aparat.com/v/35uYG/%D9%BE%DB%8C%D8%B4...

#شرق #غرب #جهان #استعمار #پایگاه #نظامی #انقلاب #شاه #فرامین...

#شرق #غرب #جهان #استعمار #پایگاه #نظامی #انقلاب #شاه #فرامین...

#امیه #نادان #فریب  #اختیار #نماز #روزه #عبا #دوش #تاجدار #ی...

#امیه #نادان #فریب #اختیار #نماز #روزه #عبا #دوش #تاجدار #ی...

#رهبر #خامنه ای #منتظران #مصلح #جهانی #صالح   #مقام #خاتم #ا...

#رهبر #خامنه ای #منتظران #مصلح #جهانی #صالح #مقام #خاتم #ا...

#رئیسعلی #دلواری #نادر #مهدوی #بازیکن #الگو  #پسر #اشغال #اق...

#رئیسعلی #دلواری #نادر #مهدوی #بازیکن #الگو #پسر #اشغال #اق...

#سه_دقیقه_در_قیامت #کتاب #حتما #بخوانید #کامیون #نیروها #آمر...

#سه_دقیقه_در_قیامت #کتاب #حتما #بخوانید #کامیون #نیروها #آمر...

#نوجوان #ایرانی #زنجیرچرخ #بستن #کامیون #نیروها #آمریکایی #پ...

#نوجوان #ایرانی #زنجیرچرخ #بستن #کامیون #نیروها #آمریکایی #پ...

#نوجوان #ایرانی #زنجیرچرخ #بستن #کامیون #نیروها #آمریکایی #پ...

#نوجوان #ایرانی #زنجیرچرخ #بستن #کامیون #نیروها #آمریکایی #پ...