روز_نوشت (۶ تصویر)

#روز_نوشت

#روز_نوشت

گاهی برای بدست آوردن بعضی چیزها تقلا میکنم ، به قول معروف  خ...

گاهی برای بدست آوردن بعضی چیزها تقلا میکنم ، به قول معروف خ...

:large_orange_diamond:مهمان نوازی امام رضا علیه السلام:large...
۱

:large_orange_diamond:مهمان نوازی امام رضا علیه السلام:large...

#روز_نوشتالان هفت سال از ماجرای فتنه می‌گذرد و ما شاهد مظلوم...

#روز_نوشتالان هفت سال از ماجرای فتنه می‌گذرد و ما شاهد مظلوم...

#روز_نوشتانگار همه اهمیت شواری انقلاب فرهنگی را می دانند غیر...
۲

#روز_نوشتانگار همه اهمیت شواری انقلاب فرهنگی را می دانند غیر...