روز_رسول_اکرم_ص (۱ تصویر)

#حضرت_امام_خمینی_ره : «من #روز_قدس را #روز_اسلام و #روز_رسول...

#حضرت_امام_خمینی_ره : «من #روز_قدس را #روز_اسلام و #روز_رسول...