روز_دانشجو_مبارک (۲۰ تصویر)

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده
۱۸

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده
۲

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#به_بهانه_روز_دانشجو:large_red_circle: ۱۶ آذر متعلق به کیست؟...
۳

#به_بهانه_روز_دانشجو:large_red_circle: ۱۶ آذر متعلق به کیست؟...

روز دانشجورو به همه ی دانشجوهای ویس تبریک میگم دانشجوها بگین...
۵۹

روز دانشجورو به همه ی دانشجوهای ویس تبریک میگم دانشجوها بگین...

بخونید:white_down_pointing_backhand_index:سلام به دوستان گلم...
۲۴

بخونید:white_down_pointing_backhand_index:سلام به دوستان گلم...

بر در دانشکده‌ای رفتم دوشدیدم دوهزار لیسانسه کوزه به دوشهر ی...

بر در دانشکده‌ای رفتم دوشدیدم دوهزار لیسانسه کوزه به دوشهر ی...

کانال تلگرام:cherry_blossom: مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom: h...

کانال تلگرام:cherry_blossom: مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom: h...

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) : طلب دانش بر هر مسلم...

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) : طلب دانش بر هر مسلم...

#روز_دانشجو‌دوست ندارم جوانی از شما [شیعیان] را جز بر دو حال...

#روز_دانشجو‌دوست ندارم جوانی از شما [شیعیان] را جز بر دو حال...

دانشگاهِ دنیا را ...رهــا ڪردند و رفتندتا درسشان رادر مڪتب ح...

دانشگاهِ دنیا را ...رهــا ڪردند و رفتندتا درسشان رادر مڪتب ح...

:writing_hand: دوست شهید :اذان که می‌گفت اولین کسی که به سمت...
۱

:writing_hand: دوست شهید :اذان که می‌گفت اولین کسی که به سمت...

توماه‌زلالےو‌کمان‌ابرویے:see-no-evil_monkey:من‌اِند‌مرامم‌و‌...

توماه‌زلالےو‌کمان‌ابرویے:see-no-evil_monkey:من‌اِند‌مرامم‌و‌...

همه ی سختی ها را به جان خریده ام...هم میدانم که برای پیشرفت ...

همه ی سختی ها را به جان خریده ام...هم میدانم که برای پیشرفت ...

:sparkling_heart: #روز_دانشجو :sparkling_heart:‌دوست ندارم ج...
۱

:sparkling_heart: #روز_دانشجو :sparkling_heart:‌دوست ندارم ج...

رهبرانقلاب اسلامی:فرق شمای جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه دل ...
۲

رهبرانقلاب اسلامی:فرق شمای جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه دل ...

۱۶ آذر،روز دانشجو گرامی باد.#روز_دانشجو_مبارک
۳

۱۶ آذر،روز دانشجو گرامی باد.#روز_دانشجو_مبارک