روز_دانشجو (۱۳۱ تصویر)

خسارت هایی که زنگنه شخصا به ایران زده است

خسارت هایی که زنگنه شخصا به ایران زده است

قبل برجام میگفت من عمامه دارم سرم کلاه نمیره

قبل برجام میگفت من عمامه دارم سرم کلاه نمیره

رهبری همه‌کاره و ما هیچ‌کاره
۱

رهبری همه‌کاره و ما هیچ‌کاره

اقتصادی که در ایران احیاء شود الگوی جهانی می شودhttps://www....

اقتصادی که در ایران احیاء شود الگوی جهانی می شودhttps://www....

آمده‌ایم برای رفتن #روحانی.‌ #وعده_خدا_نزدیک_است #فتنه_های_آ...
۱

آمده‌ایم برای رفتن #روحانی.‌ #وعده_خدا_نزدیک_است #فتنه_های_آ...

داشتن عنوان دانشجو در هر مقطع تحصیلی که باشه با ارزشه ولی نه...

داشتن عنوان دانشجو در هر مقطع تحصیلی که باشه با ارزشه ولی نه...

:white_down_pointing_backhand_index:16 آذر همزمان با #روز_دا...

:white_down_pointing_backhand_index:16 آذر همزمان با #روز_دا...

روز دانشجو رو گرچه کمی دیر ولی تبریک میگم:smiling_face_with_...
۴

روز دانشجو رو گرچه کمی دیر ولی تبریک میگم:smiling_face_with_...

#روز_دانشجو به روایت تاریخ

#روز_دانشجو به روایت تاریخ

الگوی دانشجویی...:collision_symbol::glowing_star:پر از اطلاع...

الگوی دانشجویی...:collision_symbol::glowing_star:پر از اطلاع...

اس دادن بدون نگاه کردن به موبایل– خوابیدن در حالت نگاه کردن ...

اس دادن بدون نگاه کردن به موبایل– خوابیدن در حالت نگاه کردن ...

#یهویی #دوست داشتنی #فقط #تو یی ....بقیه #فقط اداتو در میارن...
۱

#یهویی #دوست داشتنی #فقط #تو یی ....بقیه #فقط اداتو در میارن...

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده
۱۸

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده
۲

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

#روز_دانشجو_مبارک #روز_دانشجو #دانشجو #جوک #طنز #شادی #خنده

‌نسل ما نسلی ست که درس خواند تا دانشجو شود...شنیده بودیم دان...
۴

‌نسل ما نسلی ست که درس خواند تا دانشجو شود...شنیده بودیم دان...

تاریخ نگار آنفایل _ ۱۶ آذرروز دانشجوwww.onfile.sellfile.ir  ...
۱

تاریخ نگار آنفایل _ ۱۶ آذرروز دانشجوwww.onfile.sellfile.ir ...

digikala