روز_جهانی (۲۶ تصویر)

ببینید  کثیف‌ترین تجارت دنیا‌l

ببینید کثیف‌ترین تجارت دنیا‌l

#موضوع_تحقیق : ابزارهای هواشناسیفایل: پاورپوینت 12 اسلاید  ف...

#موضوع_تحقیق : ابزارهای هواشناسیفایل: پاورپوینت 12 اسلاید  ف...

#موضوع_تحقیق : معرفی شغل هواشناسیفایل: پاورپوینت 12 اسلاید ف...

#موضوع_تحقیق : معرفی شغل هواشناسیفایل: پاورپوینت 12 اسلاید ف...

۲۳ مارس  روز جهانی هواشناسی www.onfile.sellfile.irwww.powerp...

۲۳ مارس روز جهانی هواشناسی www.onfile.sellfile.irwww.powerp...

#موضوع_تحقیق:معضل بیکاری و تأثیر آن بر اقتصاد   فایل: ورد و ...

#موضوع_تحقیق:معضل بیکاری و تأثیر آن بر اقتصاد   فایل: ورد و ...

#موضوع_تحقیق:مشارکت کارکنان در سازمان فایل: پاورپوینت  15 اس...
۱

#موضوع_تحقیق:مشارکت کارکنان در سازمان فایل: پاورپوینت  15 اس...

موضوع قرارداد: تقدیر نامه کارگر نمونه فایل:  ورد و پی دی افی...

موضوع قرارداد: تقدیر نامه کارگر نمونه فایل:  ورد و پی دی افی...

#موضوع: نمونه نامه, تقدیر نامه روز کارگرفایل:  ورد و پی دی ا...

#موضوع: نمونه نامه, تقدیر نامه روز کارگرفایل:  ورد و پی دی ا...

تاریخ نگار آنفایل _ ۱ مه   روز جهانی کار و کارگر www.onfile....

تاریخ نگار آنفایل _ ۱ مه روز جهانی کار و کارگر www.onfile....

:spiral_calendar_pad: دوم آوریل یا ۱۳فروردین، زادروز هانس کر...

:spiral_calendar_pad: دوم آوریل یا ۱۳فروردین، زادروز هانس کر...

#موضوع_تحقیق : ابزارهای هواشناسیفایل: پاورپوینت 12 اسلاید  ف...

#موضوع_تحقیق : ابزارهای هواشناسیفایل: پاورپوینت 12 اسلاید  ف...

#موضوع_تحقیق : معرفی شغل هواشناسیفایل: پاورپوینت 12 اسلاید ف...

#موضوع_تحقیق : معرفی شغل هواشناسیفایل: پاورپوینت 12 اسلاید ف...

تاریخ نگار آنفایل _ ۳ فروردین  روز جهانی هواشناسی www.onfile...

تاریخ نگار آنفایل _ ۳ فروردین روز جهانی هواشناسی www.onfile...

#موضوع_تحقیق : شیر دهی صحیح به نوزدانفایل پاورپونت 20اسلاید ...

#موضوع_تحقیق : شیر دهی صحیح به نوزدانفایل پاورپونت 20اسلاید ...

موضوع: تغدیه در دوران بارداریفایل پاورپونتدر 36 اسلایدبرای د...
۱

موضوع: تغدیه در دوران بارداریفایل پاورپونتدر 36 اسلایدبرای د...

تاریخ نگار آنفایل _ ۱۰ مرداد  روز جهانی شیر مادر www.onfile....

تاریخ نگار آنفایل _ ۱۰ مرداد روز جهانی شیر مادر www.onfile....

امروز سه شنبه 19 ژوئن #روز_جهانی آگاهی در مورد بیماری‌های کم...
۵

امروز سه شنبه 19 ژوئن #روز_جهانی آگاهی در مورد بیماری‌های کم...

امروز شنبه 9 ژوئن #روز_جهانی عروسک استصرفا جهت اطلاع:
۴

امروز شنبه 9 ژوئن #روز_جهانی عروسک استصرفا جهت اطلاع:

امروز جمعه 8 ژوئن #روز_جهانی اقیانوس ها استصرفا جهت اطلاع:
۱۳

امروز جمعه 8 ژوئن #روز_جهانی اقیانوس ها استصرفا جهت اطلاع:

امروز جمعه 25 می #روز_جهانی حوله است.صرفا جهت اطلاع:

امروز جمعه 25 می #روز_جهانی حوله است.صرفا جهت اطلاع: