روز_بصیرت (۱۰ تصویر)

سلام بر ۹دیبصیرت نادره گنجینه ایست که اولیای بزرگ الهی دوست ...

سلام بر ۹دیبصیرت نادره گنجینه ایست که اولیای بزرگ الهی دوست ...

روزی که گرفت حال بت ها، نه دی
تاریخ حماسه سازی ما، نه دی
یک ...

روزی که گرفت حال بت ها، نه دی تاریخ حماسه سازی ما، نه دی یک ...

این نُه دی فتح و یوم الله ماستافتخار مردم آگاه ماستروز خیل ر...
۴

این نُه دی فتح و یوم الله ماستافتخار مردم آگاه ماستروز خیل ر...

شرمنده ایم از آن دل دریا که غم گرفتهآن دردها که دغدغه مان دس...

شرمنده ایم از آن دل دریا که غم گرفتهآن دردها که دغدغه مان دس...

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): ۹ دی یک نمونه‌ای بود از هما...
۲

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): ۹ دی یک نمونه‌ای بود از هما...

حماسه ۹ دی جلوه بصیرت‌افزایی و ولایت‌مداری مردم ایران گرامی ...
۱

حماسه ۹ دی جلوه بصیرت‌افزایی و ولایت‌مداری مردم ایران گرامی ...

به لطف خدا چون که دی ماه شددل خلق از آن فتنه آگاه شدبه روز ن...

به لطف خدا چون که دی ماه شددل خلق از آن فتنه آگاه شدبه روز ن...

#پست_ویژه_روز درظلمت این دنیاهرلحظه بتاب ای ماهتا گم نشود مق...
۷

#پست_ویژه_روز درظلمت این دنیاهرلحظه بتاب ای ماهتا گم نشود مق...

#نه_دی#روز_بصیرت#گروه_ایده_پردازان_لنزورحرکت عظیم مردمی؛ تنه...

#نه_دی#روز_بصیرت#گروه_ایده_پردازان_لنزورحرکت عظیم مردمی؛ تنه...

#نه_دی#روز_بصیرت#گروه_ایده_پردازان_لنزورحرکت عظیم مردمی؛ تنه...

#نه_دی#روز_بصیرت#گروه_ایده_پردازان_لنزورحرکت عظیم مردمی؛ تنه...

digikala