روزگاری (۸ تصویر)

#دوست_داشتنت را #پنهان کردم..نه از دست تو...از ترس #روزگــــ...
۲

#دوست_داشتنت را #پنهان کردم..نه از دست تو...از ترس #روزگــــ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#روزگاری #غم برایم #هیچ معنایی نداشت آمد و غم را برایم خوب #...
۱

#روزگاری #غم برایم #هیچ معنایی نداشت آمد و غم را برایم خوب #...

#روزگاری...

#روزگاری...

#روزگاری از خود می پرسیدم که چگونه ممکن است #علی (ع) #مظهر_ا...
۲

#روزگاری از خود می پرسیدم که چگونه ممکن است #علی (ع) #مظهر_ا...

روزگاری اگر دیوانه ات بودم گذشت ...#روزگاری#دیوانه#گذشت#برنگ...

روزگاری اگر دیوانه ات بودم گذشت ...#روزگاری#دیوانه#گذشت#برنگ...

#دوست_داشتنت را #پنهان کردم..نه از دست تو...از ترس #روزگــــ...
۱

#دوست_داشتنت را #پنهان کردم..نه از دست تو...از ترس #روزگــــ...

#بازیگر#عثمان#روزی #روزگاری
۴

#بازیگر#عثمان#روزی #روزگاری