روزهای_سخت (۱۲ تصویر)

#مادر.هرچه بزرگتر می‌شویمنیازمان به مادر بیشتر می‌شود... #حض...

#مادر.هرچه بزرگتر می‌شویمنیازمان به مادر بیشتر می‌شود... #حض...

@MehrBanooo_2018زمانی‌که داری روزهای سختی رو میگذرونی و متعج...

@MehrBanooo_2018زمانی‌که داری روزهای سختی رو میگذرونی و متعج...

⏪❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖با تو خوشبختممثل پیچکی که به دیوار رسیده باشد،مث...

⏪❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖با تو خوشبختممثل پیچکی که به دیوار رسیده باشد،مث...

⏪❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖💫عاشقانه ترین شعرم راروزی در آغوش تو خواهم سرودآ...

⏪❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖💫عاشقانه ترین شعرم راروزی در آغوش تو خواهم سرودآ...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

جانانم!روزهای سیاه محکوم به تمام شدن هستند، اما فراموش نمی‌ش...

جانانم!روزهای سیاه محکوم به تمام شدن هستند، اما فراموش نمی‌ش...

سخت‌ترین روزها،هم می‌تواند ما را مقاوم‌تر کند؛هم می‌تواند را...

سخت‌ترین روزها،هم می‌تواند ما را مقاوم‌تر کند؛هم می‌تواند را...

من از "باران و سیل" آموخته‌ام که همیشه باید برایِ روزهای سخت...

من از "باران و سیل" آموخته‌ام که همیشه باید برایِ روزهای سخت...

#آدم یک نفر را می خواهد که بلد باشد زشتی هایش را دوست داشته ...
۳۶

#آدم یک نفر را می خواهد که بلد باشد زشتی هایش را دوست داشته ...

در نبرد بین مردان سخت و روزهای سخت،این مردان سخت هستند که‌ م...

در نبرد بین مردان سخت و روزهای سخت،این مردان سخت هستند که‌ م...

جمعه هابیشتر از هر روز دیگرنگرانت میشوم ...میترسم، دلت بگیرد...
۲

جمعه هابیشتر از هر روز دیگرنگرانت میشوم ...میترسم، دلت بگیرد...