روزبه_معین (۵۰۲ تصویر)

من از نظر تو آدم معمولے هستم، چون دست هام زور چندانے ندارن، ...
۲

من از نظر تو آدم معمولے هستم، چون دست هام زور چندانے ندارن، ...

دلتنگ ...
۱

دلتنگ ...

+ تا حالا به هشتاد و نه سالگیت فکر کردی؟- نه...+ اگه پیر بشی...

+ تا حالا به هشتاد و نه سالگیت فکر کردی؟- نه...+ اگه پیر بشی...

از اون پنجره خوب بیرون را نگاه کن، آدم ها میان و میرن و برگ ...
۵

از اون پنجره خوب بیرون را نگاه کن، آدم ها میان و میرن و برگ ...

وقتی کسی که عاشقشی رهات می کنه، بهش لبخند بزن و بذار بره، به...

وقتی کسی که عاشقشی رهات می کنه، بهش لبخند بزن و بذار بره، به...

.هر کسی شاید یه آهنگ داشته باشه که مدت هاست نمی تونه اون رو ...
۳

.هر کسی شاید یه آهنگ داشته باشه که مدت هاست نمی تونه اون رو ...

#بخونیداین قهوه هم سرد شد، حتما باز هم پشت آن ترافیک همیشگی ...
۲۳

#بخونیداین قهوه هم سرد شد، حتما باز هم پشت آن ترافیک همیشگی ...

#بخونیداین قاعده ی خیلی از بازی هاست!آدم ها باید تا مرز برند...
۱۲

#بخونیداین قاعده ی خیلی از بازی هاست!آدم ها باید تا مرز برند...

#روزبه_معین

#روزبه_معین

تا حالا پشه زدتت یا اینکه تا حالا زخم خوردی؟می بینی چه حالی ...

تا حالا پشه زدتت یا اینکه تا حالا زخم خوردی؟می بینی چه حالی ...

تنها بدیش این بود که خیلی خوب بود..بعضی از آدم ها انقدر خوب ...

تنها بدیش این بود که خیلی خوب بود..بعضی از آدم ها انقدر خوب ...

آرزو می کنمکتاب های خوب بخوانی📗آهنگ های خوب گوش کنی🎼عطر های ...

آرزو می کنمکتاب های خوب بخوانی📗آهنگ های خوب گوش کنی🎼عطر های ...

چیزی که یه مردرو تبدیل به یک هنرمند می کنهدوست داشتن واقعی ی...
۲

چیزی که یه مردرو تبدیل به یک هنرمند می کنهدوست داشتن واقعی ی...

تمام بدبختی هام به خاطر یک دختر مو مشکی بود،من یکی از بزرگتر...

تمام بدبختی هام به خاطر یک دختر مو مشکی بود،من یکی از بزرگتر...

در آن کافه میشد تمام گروه های انسانی را که به کافه میروند مش...

در آن کافه میشد تمام گروه های انسانی را که به کافه میروند مش...

حس و حالی که من دارم اسم خاصی نداره و تو هیچ مکتبی قرار نگرف...

حس و حالی که من دارم اسم خاصی نداره و تو هیچ مکتبی قرار نگرف...

+ نمی‌تونستم از رفتن منصرفش کنم- پس چی کار کردی؟+ نشستم کنار...
۲

+ نمی‌تونستم از رفتن منصرفش کنم- پس چی کار کردی؟+ نشستم کنار...

digikala