رواق_امام_خمینی_ره (۴۳ تصویر)

دعای ماه مبارک رمضان و اثر رمضان کاری از گروه تواشیح سیرت ال...
۲

دعای ماه مبارک رمضان و اثر رمضان کاری از گروه تواشیح سیرت ال...

گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس قبل از اجرای امشب در حرم مط...

گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس قبل از اجرای امشب در حرم مط...

گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس قبل از اجرای امشب در حرم مط...

گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس قبل از اجرای امشب در حرم مط...

اجرای امشب گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس حرم مطهر رضوی ، ...

اجرای امشب گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس حرم مطهر رضوی ، ...

اجرای اثر جدید با موضوع مدح امام زمان عج :rose:  گروه تواشیح...

اجرای اثر جدید با موضوع مدح امام زمان عج :rose: گروه تواشیح...

دعای فرج :dove_of_peace::rose:اجرای گروه تواشیح سیرت النبی م...

دعای فرج :dove_of_peace::rose:اجرای گروه تواشیح سیرت النبی م...

اجرای امشب گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس حرم مطهر رضوی ، ...

اجرای امشب گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس حرم مطهر رضوی ، ...

السلام ای حضرت سلطان عشقیا علی موسی الرضا ، ای جان عشقالسلام...

السلام ای حضرت سلطان عشقیا علی موسی الرضا ، ای جان عشقالسلام...

اگــــــر مرغ دلم کــــــــرده پرش بازبــــــه عشـــــق گنبد...
۳

اگــــــر مرغ دلم کــــــــرده پرش بازبــــــه عشـــــق گنبد...

صد بـــار اگـــر زائـــر درگاه تــــو باشیمچون‌روز نخستین‌حر...

صد بـــار اگـــر زائـــر درگاه تــــو باشیمچون‌روز نخستین‌حر...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا...محبوب رضاست هر که دل ریش ...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا...محبوب رضاست هر که دل ریش ...

بر گنبد تو ،دست توسّل می زدبر مصحف نام تو تفأّل می زداینگونه...

بر گنبد تو ،دست توسّل می زدبر مصحف نام تو تفأّل می زداینگونه...

باید به پای عکس ضریحت بلند شدشوخی که نیست صحبت سلطان قلبهاست...

باید به پای عکس ضریحت بلند شدشوخی که نیست صحبت سلطان قلبهاست...

اعیاد شعبانیه عکسهایی از حرم امام مهربانیها حضرت علی بن موسی...

اعیاد شعبانیه عکسهایی از حرم امام مهربانیها حضرت علی بن موسی...

سلام ای غریب غریبان سلامسلام ای طبیب طبیبان سلامالا ماهتاب ش...

سلام ای غریب غریبان سلامسلام ای طبیب طبیبان سلامالا ماهتاب ش...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا .. یک عمر می شود که گرفتار ...
۱

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا .. یک عمر می شود که گرفتار ...

ما را کبوترانه وفادار کرده استآزاد کرده است و گرفتار کرده اس...

ما را کبوترانه وفادار کرده استآزاد کرده است و گرفتار کرده اس...

دردهایم به تو نزدیک ترم کرده طبیبحرفم این است که یک وقت مداو...

دردهایم به تو نزدیک ترم کرده طبیبحرفم این است که یک وقت مداو...

گر کمی از پیاله ات جرعه به نام ماکنیترک جهان ودین ودل به قصد...

گر کمی از پیاله ات جرعه به نام ماکنیترک جهان ودین ودل به قصد...

با نام رضا دلت مصفا گردددرد و غم سینه ات مداوا گرددگر روی نه...

با نام رضا دلت مصفا گردددرد و غم سینه ات مداوا گرددگر روی نه...