نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روابط_اجتماعی (۱۷ تصویر)

#جای_خای_عفاف ⚠ اینجا کلاس ِدرس‌ ِماست (!) اینجا یک ترم بالاتر که می روی ❌ #مانتو و مقنعه ات بالاتر می رود 😳 اینجا یک ترم بالاتر که می روی ❌ به قول معروف #کلاسَت ...

#جای_خای_عفاف ⚠ اینجا کلاس ِدرس‌ ِماست (!) اینجا یک ترم بالاتر که می روی ❌ #مانتو و مقنعه ات بالاتر می رود 😳 اینجا یک ترم بالاتر که می روی ❌ به قول معروف #کلاسَت بالاتر می رود 😳 اینجا یک ترم بالاتر که می روی ❌ روابط اجتماعی ات ...

۳۱ خرداد 1398
276
کپشن مطالعه شود👇 👇 🔻 تأثیر #بدحجابی بر #روابط_اجتماعی ♻ ️ هر #گناه یا خطایی که انجام می‌دهیم، چه #فردی و چه #اجتماعی اثرات مستقیمی بر روی #روابط_اجتماعی ما خواهد داشت. 💯 به تجربه دیده ...

کپشن مطالعه شود👇 👇 🔻 تأثیر #بدحجابی بر #روابط_اجتماعی ♻ ️ هر #گناه یا خطایی که انجام می‌دهیم، چه #فردی و چه #اجتماعی اثرات مستقیمی بر روی #روابط_اجتماعی ما خواهد داشت. 💯 به تجربه دیده شده است که؛ این #زنان هستند که نوع ارتباط #مردان را با خود شکل می‌دهند. ...

۹ مهر 1397
240
بهترین شروع کارها #صداقت و #راستگویی و بهترین پایان آنها وفا است... #صداقت #راستگویی #وفاداری #اعتماد #تحکیم_روابط #تحکیم _خانواده #ازدواج #دوستی #عشق #دورویی #روابط_اجتماعی #بهترینها #مدیریت_امور

بهترین شروع کارها #صداقت و #راستگویی و بهترین پایان آنها وفا است... #صداقت #راستگویی #وفاداری #اعتماد #تحکیم_روابط #تحکیم _خانواده #ازدواج #دوستی #عشق #دورویی #روابط_اجتماعی #بهترینها #مدیریت_امور

۱۸ شهریور 1397
495
پیج ما https://www.instagram.com/angizeshi.plus/ #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

پیج ما https://www.instagram.com/a... #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

۳ اردیبهشت 1397
273
پیج ما https://www.instagram.com/angizeshi.plus/ #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

پیج ما https://www.instagram.com/a... #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

۳ اردیبهشت 1397
223
پیج ما https://www.instagram.com/angizeshi.plus/ #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

پیج ما https://www.instagram.com/a... #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

۳ اردیبهشت 1397
225
پیج ما https://www.instagram.com/angizeshi.plus/ #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

پیج ما https://www.instagram.com/a... #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

۳ اردیبهشت 1397
170
پیج ما https://www.instagram.com/angizeshi.plus/ #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

پیج ما https://www.instagram.com/a... #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

۳ اردیبهشت 1397
164
https://www.instagram.com/angizeshi.plus/ #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

https://www.instagram.com/a... #انگیزشی #شاد #شاد_زیستن #شادی #چگونه_شاد_باشیم #تغییر #چگونه_تغییر_کنیم #روش_تغییر #روانشناسی #تغییر_موثر #انگیزه #روش_ایجاد_انگیزه #ایجاد_انگیزه #ارتباط_با_دیگران #ارتباط_موثر #روابط_اجتماعی #رابطه #ایجاد_روحیه_عالی #روحیه_عالی #موفق #موفقیت #چگونه_موفق_باشیم #معنوی #تحول #تحول_معنوی #روش_تحول_معنوی #آرامش #کنترل_استرس #اضطراب #کنترل_اضطراب

۳ اردیبهشت 1397
232
🤔 🤔 🤔 . . 🤔 به نظر شما بهترین و بدترین صفت اخلاقی یک مؤمن کدام است؟ نظرات خود را کامنت کنید . . . ♨ ️سوال: اخلاق فرد موئمن باید چطور باشه؟ . ...

🤔 🤔 🤔 . . 🤔 به نظر شما بهترین و بدترین صفت اخلاقی یک مؤمن کدام است؟ نظرات خود را کامنت کنید . . . ♨ ️سوال: اخلاق فرد موئمن باید چطور باشه؟ . . ✍ ️پاسخ: در اصطلاح اخلاقی و آموزه های دینی اسلام ، به کسی #خوش_اخلاق ...

۴ فروردین 1397
368
💎 ﻫﯿﭻ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ‌ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ. + استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد انگیزه ✳ ️ ارتباط موثر با دیگران ...

💎 ﻫﯿﭻ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ‌ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ. + استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد انگیزه ✳ ️ ارتباط موثر با دیگران ✳ ️ مراحل و موانع تغییر ✳ ️ شاد زیستن و ایجاد روحیه عالی ✳ ...

۳ دی 1396
409
امیرالمومنین (علیه‌السلام): 💎 ریشه سالم ماندن از لغزشها، اندیشیدن پیش از عمل کردن است و سنجیدن پیش از سخن گفتن است + استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد ...

امیرالمومنین (علیه‌السلام): 💎 ریشه سالم ماندن از لغزشها، اندیشیدن پیش از عمل کردن است و سنجیدن پیش از سخن گفتن است + استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد انگیزه ✳ ️ ارتباط موثر با دیگران ✳ ️ مراحل و موانع تغییر ✳ ️ ...

۲ دی 1396
394
✅ هرگز خود را فردی شکست خورده تصور نکنید؛ این تصور خطرناک است! 💭 زیرا ذهن پیوسته خواهد کوشید، این تصویر را کامل کند. + استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ ...

✅ هرگز خود را فردی شکست خورده تصور نکنید؛ این تصور خطرناک است! 💭 زیرا ذهن پیوسته خواهد کوشید، این تصویر را کامل کند. + استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد انگیزه ✳ ️ ارتباط موثر با دیگران ✳ ️ مراحل و موانع ...

۳۰ آذر 1396
344
#انگیزشی 💎 یادتان باشد تا زمانی که نفس می‌کشید هیچگاه برای دوباره آغاز کردن دیر نیست. + استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد انگیزه ✳ ️ ارتباط موثر ...

#انگیزشی 💎 یادتان باشد تا زمانی که نفس می‌کشید هیچگاه برای دوباره آغاز کردن دیر نیست. + استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد انگیزه ✳ ️ ارتباط موثر با دیگران ✳ ️ مراحل و موانع تغییر ✳ ️ شاد زیستن و ایجاد روحیه ...

۲۹ آذر 1396
330
+ استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد انگیزه ✳ ️ ارتباط موثر با دیگران ✳ ️ مراحل و موانع تغییر ✳ ️ شاد زیستن و ایجاد روحیه عالی ...

+ استاد مجتبی حورایی ✳ ️ چگونه تغییر کنیم؟ ✳ ️ روش های ایجاد انگیزه ✳ ️ ارتباط موثر با دیگران ✳ ️ مراحل و موانع تغییر ✳ ️ شاد زیستن و ایجاد روحیه عالی ✳ ️ موفقیت و تحول معنوی ✳ ️ آرامش و کنترل اضطراب و استرس لینک ...

۲۹ آذر 1396
354
☢ ️ انسان‌های مسمومی که باید از آن‌ها دوری کرد ▪ ️ خبرچین ▫ ️ استثمارگر ▪ ️کسانی که قضاوت می کنند ▫ ️دروغگو ▪ ️ چاپلوس ▫ ️حسود ▪ ️متکبر #روابط_اجتماعی ✨

☢ ️ انسان‌های مسمومی که باید از آن‌ها دوری کرد ▪ ️ خبرچین ▫ ️ استثمارگر ▪ ️کسانی که قضاوت می کنند ▫ ️دروغگو ▪ ️ چاپلوس ▫ ️حسود ▪ ️متکبر #روابط_اجتماعی ✨

۵ آبان 1396
32
سوال: این هدیه ‌هایی که دختر پسرها به هم می‌دهند از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟ * پاسخ: آیت الله خامنه ای: دادن #هدیه و گرفتن آن #حرام است. آیت الله مکارم شیرازی: چنین هدیه ...

سوال: این هدیه ‌هایی که دختر پسرها به هم می‌دهند از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟ * پاسخ: آیت الله خامنه ای: دادن #هدیه و گرفتن آن #حرام است. آیت الله مکارم شیرازی: چنین هدیه هایی مقدمه ارتباط حرامی است و #اشکال دارد باید برگردانید و اگر برگرداندن آن #مفسده ...

۱۶ مرداد 1395
228