رهبرم (۷۳۱ تصویر)

ای تمام وصیت #حاج_قاسم!واللهواللهوالله که #دوستت_داریم😍❤❤💖#آ...

ای تمام وصیت #حاج_قاسم!واللهواللهوالله که #دوستت_داریم😍❤❤💖#آ...

لبخند تو خلاصه خوبی هاستلختی بخند؛ خنده گل زیباست!#آقامونه😍#...

لبخند تو خلاصه خوبی هاستلختی بخند؛ خنده گل زیباست!#آقامونه😍#...

❤قبل از تو دلم گلي کــــه #نيکوست نداشت🌺🥰همچون تو #پدر که #ف...
۱

❤قبل از تو دلم گلي کــــه #نيکوست نداشت🌺🥰همچون تو #پدر که #ف...

ما ڪاخ نداریم بدان فخر بفروشیماموال نداریم کہ بر فقر بپوشیمد...
۱

ما ڪاخ نداریم بدان فخر بفروشیماموال نداریم کہ بر فقر بپوشیمد...

پدر ایران زمین روزت مبارک❤️#روز_پدر#رهبرم💫🌸💫🌸💫🌸#اللهم‌احفظ‌ق...
۲

پدر ایران زمین روزت مبارک❤️#روز_پدر#رهبرم💫🌸💫🌸💫🌸#اللهم‌احفظ‌ق...

♡ حضرت عشق ♡
۲

♡ حضرت عشق ♡

کلیپ مذهبی
۳

کلیپ مذهبی

😂اصلا خودمم انتظار نداشتم یهو این طوری بشه😂میگه که : بهم گفت...
۱

😂اصلا خودمم انتظار نداشتم یهو این طوری بشه😂میگه که : بهم گفت...

کلیپ مذهبی
۱

کلیپ مذهبی

پایگاه شهید احمدی روشن

پایگاه شهید احمدی روشن

#رهبرم#مرجع_تقلیدم #عشق
۲۷

#رهبرم#مرجع_تقلیدم #عشق

‌کلیپ مذهبی
۴

‌کلیپ مذهبی

کلیپ مذهبی
۳

کلیپ مذهبی

‌کلیپ مذهبی
۱

‌کلیپ مذهبی

کلیپ مذهبی
۱

کلیپ مذهبی